Начало / Симптоми / Диплопия (двойно виждане)

Диплопия (двойно виждане)

фев. 15, 2014

Диплопия (двойно виждане) представлява зрително нарушение, при което пациента вижда предметите двойни.

Диплопията може да бъде временна или постоянна, може да се появява при насочване на погледа в определена посока. В зависимост от взаимното разположението на двата образа на предмета, диплопията бива: хоризонтална, вертикална и диагонална.
В някои случаи пациентите могат да виждат повече от две изображения  – полиопия.

Видове диплопия (двойно виждане):

Монокулярна (едноочна) диплопия. Налице е двойно виждане само в едното око. При затваряне на засегнатото око двойното виждане изчезва. Обикновено двете изображения са само леко раздалечени. Монокулярната диплопия се среща по-рядко.

Най-честите причини за монокулярна диплопия са:

 • кератоконус
 • изместване на централното хлътване (fovea centralis) на макулата на ретината
 • старческа катаракта
 • сублуксация на лещата
 • рефракционни аномалии – астигматизъм, анизометропия.

Бинокулярна (двуочна) дипплопия. Налице е когато и двете очи са отворени, а при затваряне на едното око двойното виждане изчезва. Появява се при проекция на изображението върху некореспондиращи точки на ретините, при което възможността за сливателно зрение се изключва.

Единият от двойните образи е действителен, а вторият образ е недействителен, т.е. проектира се на лъжливо място в пространството. Болният трудно разпознава действителния от лъжливия образ и координацията му може да се наруши.

Най-честите причини за бинокулярна диплопия са:

 • паралитичен страбизъм (кривогледство) – дължи се на пареза или парализа на някой от очедвигателните мускули. Едната очна ябълка се отклонява, при което зрителните оси не се пресичат върху фиксирания предмет и изображението му попада върху некореспондиращи точки на ретините.
 • увреждане на нервите, които инервират очедвигателните мускули в резултат от мозъчен тумор, травма на главата, инсулт, мултиплена склероза, менингит, диабетна невропатия, синдром на Гилен- Баре и др.;
 • заболявания на щитовидната жлеза – хипертиреоидизъм
 • миастения гравис
 • травма на очедвигателните мускули
 • аневризма на мозъчни съдове
 • тромбоза на кавернозния синус
 • сухи очи
 • мигрена
 • сфеноидален синуит
 • инфекциозни заболявания – тетанус, дифтерия, ботулизъм
 • възпалителни псевдотуморни орбитопати.

Постоперативна диплопия може да възникне като усложнение след хирургично лечение, например на отлепена ретина.

Временна диплопия може да наблюдава при:

 • алкохолна интоксикация
 • преумора
 • мозъчно сътресение
 • страничен ефект от лечение с някои медикаменти – антиепилептични средства, противогърчови средства.