Начало / Симптоми / Хипокалциемия (понижен калций)

Хипокалциемия (понижен калций)

окт. 14, 2015

Хипокалциемията представлява патологично състояние на понижени серумни нива на калций под долната референтна граница от 2,12 mmol/l.

Калцият в кръвта съществува в три основни форми:
• свързан с протеини (основно албумин) – около 40% от общия калций
• свързан с аниони (основно фосфати, цитрати) – около 10 – 15% от общия калций
• свободен (несвързан, йонизиран) калций – само той е физиологично активен, представлява около 50% от общия калций. Регулацията на нивата на йонизирания калций се извършва от паратиреоидния хормон (ПТХ) и калцитриола (витамин Д).

Физиологичната роля на калция е изключително важна за нормалното осъществяване на:
• мускулната възбудимост и съкращение
• нервната проводимост
• хемокоагулацията и тромбоцитната агрегация
• секрецията на жлезите с екзокринна и ендокринна функция
• калцият участва в нормалното изграждане на костите и зъбите.

Хипокалциемията се характеризира със следната симптоматика:
• увеличена нервно-мускулна възбудимост
• парестезии на крайниците
• мускулни крампи, тетания
• гърчове
• спазъм на дихателните пътища
• ефекти върху сърцето
– положителен хронотропен ефект (увеличаване на сърдечната честота)
– отрицателен инотропен ефект (понижаване на силата и скоростта на сърдечните контракции)
• депресия
• забавено интелектуално развитие.

Причини за хипокалциемия са:

• Хипопаратиреоидизъм (частично или пълно отпадане на функцията на паращитовидните жлези)
• Дефицит на витамин Д
Хипомагнезиемия
• Хипоалбуминемия
• Хиперфосфатемия
• Остра и хронична бъбречна недостатъчност
• Рабдомиолиза
• Синдром на туморен разпад
• Диета бедна на храни, съдържащи калций
• Малабсорбция на калций в червата
• Панкреатит
• Бъбречна недостатъчност
• Чернодробна цироза
Базедова болест
• Сърдечна недостатъчност
• Остеобластни метастази
• Сепсис
• Шок
• Прием на определени медикаменти:
– лекарства, блокиращи калциевата абсорбция (калцитонин, митрамицин, пликамицин)
– кетоконазол
– бримкови диуретици
– лекарства за лечение на остеопороза – деносумаб, бифосфонати
• Малабсорбционен синдром
• Усложнения при несъвместимо кръвногрупово преливане
• Продължително повръщане
• Тежка диария
• Хелаторна терапия с EDTA
• Алкохолизъм
• Наблюдава се и т. нар. неонатална хипокалциемия:
– при новородени с тегло под 1500 грама
– при раждане преди 32 гестационна седмица.