Начало / Симптоми / Лимфопения (лимфоцитопения) – понижени лимфоцити

Лимфопения (лимфоцитопения) – понижени лимфоцити

мар. 30, 2015

Лимфопения (лимфоцитопения) е състояние, при което нивата на лимфоцитите в периферната кръв са под референтната норма. Тя може да се прояви самостоятелно или да се наблюдава тотално намаление в броя на всички кръвни клетки (еритроцити, левкоцити и тромбоцити), наречено панцитопения.

За лимфопения се говори, когато броят на лимфоцитите в периферната кръв е под 1500 клетки/микролитър при възрастни и под 3000 клетки/микролитър при деца.

Лимфоцитите са подтип бели кръвни клетки (левкоцити), които се продуцират от костния мозък и имат решаваща роля за имунната система. Те участват и регулират процесите на хуморален и клетъчен имунен отговор спрямо чужди генетични структури.

В зависимост от вида лимфоцити, които са с намален брой, се различават:

 • Т-лимфоцитопения – понижени Т-лимфоцити и нормални нива на останалите лимфоцити. Среща се обичайно при HIV инфекция
 • В-лимфоцитопения – понижени В-лимфоцити, нормални стойности на останалите лимфоцити. Често се причинява от медикаменти.
 • NK-лимфоцитопения – самостоятелно намаление на броя на NK-клетките (natural killers), което е изключително рядко срещано.

Лимфопенията бива временна, която отминава след отстраняване на причината, или персистираща, която се запазва продължителен период от време.

Факторите, които могат да доведат до лимфопения, се групират по следния начин:

 • Вирусни инфекции, които временно увреждат функцията на костния мозък
 • Вродена костномозъчна инсуфициенция
 • Тумори
 • Автоимунни заболявания, които засягат белите кръвни клетки и костния мозък
 • Тежки общи инфекции, при които унищожаването на бели кръвни клетки надхвърля продукцията на нови и заместването им в белия кръвен ред
 • Медикаменти, които увреждат левкоцитите.

По-чести причини за лимфопения (лимфоцитопения) са:

 • Инфекция (с бактериален, вирусен, гъбичен произход), включително простуда
 • Сериозен психоемоционален стрес
 • Продължителна усилена физическа работа (поради освобождаването на ендогенен кортизол)
 • Тежко недохранване
 • HIV – инфекция (причинява се от човешки имунодефицитен вирус. Той представлява мутиращ ретровирус, чиято основна мишена са CD4+ Т – хелперни клетки)
 • Системен еритематозен лупус
 • Ревматоиден артрит
 • Саркоидоза
 • Сепсис
 • Медикаментозно индуцирана лимфопения
  – лечение с цитотоксични и имуносупресивни лекарства (хлорамфеникол, винбластин, флударабин, идарубицин, памидронат, алефацепт)
  – лечение с кортикостероиди
 • След лъче- или химиотерапия
 • Апластична анемия
 • Хиперспленизъм
 • Левкемия
 • Напреднала форма на Ходжкинов лимфом
 • Миелодиспластичен синдром.