Начало / Симптоми / Намаление на слуха

Намаление на слуха

фев. 18, 2015

Намалението на слуха се характеризира с частична или пълна невъзможност да се възприемат звуците, което може да засегне едното или едновременно и двете уши. Проблемите със слуха са сред най-често срещаните в съвременното общество.

Човешкото ухо включва три части:

 • Външно ухо, което възприема, събира и насочва звука
 • Средно ухо – трептенията на тъпанчевата мембрана се предават от външното ухо на слуховите костици (чукче, наковалня и стреме) в средното ухо. Чрез тях звуковите вибрации на въздуха се трансформират във вибрации на течността във вътрешното ухо.
 • Вътрешно ухо – състои се от костен и ципест лабиринт, чиито пространства са изпълнени с лимфа. Във вътрешното ухо трептенията на лимфата се улавят от много фин рецепторен апарат от нервни окончания, които формират слуховия нерв. По хода на нерва електрическите импулси се предават, анализират и интерпретират в мозъка.

Причини за намаление на слуха

Слухът може да бъде намален вследствие въздействие на редица фактори и състояния, включително:

 • възраст
 • генетична предиспозиция
 • продължително (за период от години) излагане на шум в работната среда
 • някои лекарства – над 200 медикамента могат да повлияят слуховите възприятия, сред които някои антибиотици, химиотерапевтици, аспирин, бримкови диуретици, антималарийни средства, някои препарати за еректилна дисфункция и други.

В зависимост от механизма на увреждане на слуха различаваме:

 • Звукопроводно намаление на слуха – засяга се външното или средното ухо
 • Звукоприемно намаление на слуха – увредата засяга вътрешното ухо
 • Комбинирано намаление на слуха – засегнати са едновременно и звукопроводният, и звукоприемният апарат на ухото.

Причините за намален слух според етиопатогенезата се разделят в следните групи:

Звукопроводно намаление на слуха – засегнати са елементите на проводната система на ухото (външен слухов проход, тъпанчева мембрана, слухови костици), смутено е предаването на звуковите вълни до вътрешното ухо.

 • Вроден дефект на звукопроводния апарат на ухото – малформация на външното ухо, слуховия проход, средното ухо
 • Перфорация на тъпанчевата мембрана
 • Сраствания на мембраната поради повтарящи се ушни инфекции
 • Чуждо тяло във външния слухов проход
 • Наличие на церумен (ушна кал) в ушния канал или възпаление на външното ухо (външен отит)
 • Възпаление на средното ухо (среден отит)
 • Наличие на течност (серозна или гнойна) в средното ухо поради чести възпаления на носа и гърлото (наличие на уголемена трета сливица)
 • Доброкаческвени уморни процеси в областта на носа и/или носоглътката
 • Начална форма на отосклероза
 • Алергии

Звукоприемно намаление на слуха – увредени са приемните структури (кохлеа и нервни пътища), които провеждат звуците под формата на електрически импулси до мозъчната кора:

 • Вродена глухота – най-често вследствие на вътреутробни инфекции (рубеола, токсоплазмоза, цитомегаловирусна инфекция, сифилис)
 • Засягане на вътрешното ухо при автоимунни заболявания
 • Старческа глухота (пресбиакузис)
 • Травма в областта на главата
 • Продължителна работа в среда с наднормен шум
 • Мениеров синдром – при него се наблюдава характерна триада – едностранно звукоприемно понижение на слуха, световъртеж и шум в ухото
 • Неврином на нервус статоакустикус

Комбинирано намаление на слуха

 • Обикновено се установява при напреднала отосклероза.