Начало / Симптоми / Нисък хемоглобин

Нисък хемоглобин

дек. 13, 2015

Намалена концентрация на хемоглобин (нисък хемоглобин) се установява тогава, когато плазмените му концентрации са под долната референтна стойност. Нормалните нива на хемоглобин зависят от възрастта, пола, индивидуалния здравен статус. В зависимост от тези фактори референтните стойности са:
• мъже – 15,5 2,5 g/dl
• жени – 14,0 2,5 g/dl
• новородени – 16,5 3,0 g/dl
• деца на 1 година – 12,0 1,0 g/dl
• деца на възраст 10 – 12 години – 13,0 1,5 g/dl.

Хемоглобинът е високомолекулен белтък, основен елемент в състава на червените кръвни клетки (еритроцитите). Представлява съединение на хема с белтъка глобин. Хемът се състои от порфиринов пръстен и свързано с него желязо – феропротопорфирин. Глобинът е тетрамер, т.е. съдържа четири полипептидни вериги, две по две еднакви. Глобиновите вериги са няколко типа – α, β, γ, δ и ε. В зависимост от типа на глобиновите вериги различаваме няколко вида хемоглобин: HbA1, HbA2, HbF и ембрионален Hb.

Слабото понижаване на хемоглобина в повечето случаи не дава симптоматика, поради включване на компенсаторни механизми на здравия организъм. Трайно намалената концентрация на хемоглобина е белег за анемия.

Причини за нисък хемоглобин

Нисък хемоглобин в кръвта може да се установят при:

Състояния и заболявания, при които има понижена продукция на еритроцити:
• Аластична анемия
• Тумори
• Чернодробна цироза
Ходжкинов лимфом
Неходжкинов лимфом
• Левкемия
• Мултиплен миелом
• Миелодиспластични синдроми
Хипотиреоидизъм
• Прием на някои медикаменти – антиретровирусни лекарства, химиотерапевтици
• Дефицит на желязо
• Хронично бъбречно заболяване

Състояния и заболявания, при които се установявя по-бързо разрушаване на еритроцитите:
Спленомегалия (увеличен далак)
• Порфирия
Таласемия
Сърповидно-клетъчна анемия
• Васкулит
• Хемолиза

Състояния, водещи до повишена кръвозагуба:
• При травми
• Кървене от стомашно-чревния тракт – при язва, тумор, хемороиди
• Кървене от уринарния тракт
• Тежък менструален цикъл.

Последни публикации