Начало / Симптоми / Нисък ръст

Нисък ръст

фев. 28, 2015

Проблемите, свързани с ръста се срещат често при децата. Като нисък ръст може да се дефинира ръст с 2 и повече стандартни отклонения (SD) под средната норма за съответната възраст и пол. По метода на персантилите нисък ръст е този, който е под 3-тия персантил, а по метода на процентите – когато изоставането на ръста е с повече от 15-20 % от средната норма за възрастта.

Най-честата причина за нисък ръст е конституционалното изоставане в растежа и пубертетното развитие. Среща се по-често при момчетата. Характерно за тези деца е изоставането в ръста, костната възраст и пубертетното развитие с 2 до 4 години спрямо техните връстници. Окончателният ръст обаче е нормален.

Друга честа причина е генетично обусловения нисък ръст. Високите родители обикновено имат високи деца, а ниските родители – ниски деца. Това се дължи на унаследяването на комплекса гени, които определят ръста.

Причини за нисък ръст

Нисък ръст може да се наблюдава при редица състояния и заболявания:

 • Хромозомни заболявания
  – синдром на Даун
  – синдром на Търнър
  синдром на Силвър-Ръсел
  – синдром на Прадер-Уили
  – синдром на Нунан
 • Скелетни дисплазии – засягат се диафизите, метафизите или епифизите на дългите кости, както и други части на скелета.
  – ахондроплазия
  – хипохондроплазия
  – остеогенезис имперфекта.
 • Увреждания по време на вътреутробното развитие
  – инфекции на плода
  – интоксикация на плода от алкохол, никотин, наркотици
  – токсикози на бременността
  – плацентарна инсуфициенция.
 • Недохранване – може да се дължи както поради липса на храна, така и на самоограничаване, например поради страх от напълняване. Може да настъпи и при редица системни заболявания, при които е нарушена абсорбцията на хранителните вещества.
 • Заболявания на храносмилателната система
  – болест на Крон
  муковисцидоза
  – цьолиакия.
 • Бъбречни заболявания. Изоставане в ръста се наблюдава при 1/3 от децата с хронични бъбречни заболявания. Причините могат да бъдат нарушаване на метаболизма на растежния хормон, метаболитна ацидоза, уремия, анемия, нарушаване на калциево-фосфорната обмяна.
  – вродени аномалии
  – хронични гломерулопатии.
 • Сърдечно-съдови заболявания
  – вродени кардиопатии
 • Ендокринни заболявания
  – дефицит на растежен хормон – при увреждане на хипофизата или хипоталамуса
  – хипотиреоидизъм
  – синдром на Кушинг
  – псевдохиперпаратиреоидизъм
  – диабет.
 • Хронични кръвни заболявания
  сърповидно-клетъчна анемия
  таласемия.
 • Хронични заболявания на дихателната система
  – астма
 • Прием на медикаменти
  – химиотерапия
  – глюкокортикостероиди – това са медикаменти, които се използват за лечението на редица заболявания и са честа причина за изоставането в растежа на децата.
 • Лъчетерапия – изоставане в ръста може да настъпи при деца, на които се провежда лъчетерапия. При увреждане на хипофизата или на щитовидната жлеза може да възникне дефицит на хормоните, които те произвеждат.

Последни публикации