Начало Симптоми Повишен хематокрит

Повишен хематокрит

Хематокритът представлява клинико-лабораторен показател, чийто стойности се приемат за завишени, когато надвишават референтните за съответната възраст и пол.
• при мъже – 0,40 – 0,50
• при жени – 0,38 – 0,45
• при деца от 1 до 6 години – 0,30 – 0,40
• при деца от 6 до 16 години – 0,32 – 0,42
• при юноши от 16 до 18 години – 0,34 – ,044.

Хематокритът изразява концентрацията на еритроцитите в единица обем кръв, т.е. дава съотношението на клетъчните елементи към кръвната плазма.

Повишеният хематокрит може да се дължи на увеличаване броя на клетъчните елементи (еритроцитите) или намаляване количеството на плазмата в кръвта. Следните състояния или заболявания водят до тези хематологични количествени промени:

 • Тежка дехидратация вследствие:
  – изпотяване
  – повръщане
  – диария
  – изгаряния
 • След хирургични операции
 • При някои кръвни заболявания
  полицитемия вера
  – еритроцитоза
 • Белодробна фиброза
 • Хронична обструктивна белодробна болест
 • Хронична сънна апнея
 • Белодробно сърце (Cor pulmonale)
 • Хипоксия (недостатъчна доставка на кислород в организма)
 • При някои физиологични състояния броят на еритроцитите се повишава – бременност
 • Пребиваване на висока надморска височина
 • Тютюнопушене.

Прочетете за:
Хематокрит (Ht)
Понижен хематокрит