Начало / Условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия

Ars Medica.bg (test.arsmedica.bg) е информационен медицински интернет портал, който предоставя достъп на потребителите до подробна и достоверна медицинска информация.

Съдържаниета на този уебсайт има само информативна цел и не може да замени консултацията с лекар. По въпроси, свързани с Вашето здраве винаги се съветвайте с личния си лекар или с друг медицински специалист. Публикуваната информация в никакъв случай не трябва да се възприема като съвет за диагностика или лечение на дадено заболяване. Тя не замества необходимостта от консултация с медицински специалист. В никакъв случай не отказвайте и не забавяйте посещението и консултацията с Вашия лекар поради прочетена информация в този сайт. Съдържанието не препоръчва прилагането на самолечение на здравните проблеми. Предупреждаваме, че самолечението може да доведе до неприятни, а понякога и до фатални последици.

Арс Медика се стреми предоставената в този сайт информация да бъде достоверна и актуална, но въпреки това не може да гарантира нейната точност и пълнота, защото медицинската наука се развива и променя непрекъснато.

Арс Медика не може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски и загуба на данни.

Авторски права

Цялото съдържание на този уебсайт представлява обект на авторско право по смисъла на закона за авторското право и сродните му права и е притежание на Арс Медика ЕООД.

Вие нямате право да копирате, възпроизвеждате, преиздавате, публикувате, променяте или да извършвате други забранени от закона действия по отношение на част или цялото съдържание на този сайт без да имате предварително писмено разрешение от Арс Медика.

Отговорност

С посещението си на този сайт, Вие декларирате, че го използвате изцяло на своя собствена отговорност и че издателят не е отговорен за възникването на директни или косвени щети от ползването му.

Арс Медика не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзки от портала, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

Арс Медика не носи отговорност за съдържанието на рекламите, публикувани в сайта.

Използването на тази страница и на връзките в нея е Ваш личен избор.