Начало Женско здраве Рак на млечната жлеза – видове рак на гърдата

Рак на млечната жлеза – видове рак на гърдата

видове рак на гърдата
видове рак на гърдата

Карциномът на млечната жлеза се нарежда на първо място сред онкологичните заболявания при жените.

Ранният рак на гърдата в повечето случаи е безсимптомен. Може да бъде  случайно открит при  профилактичен преглед или при провеждане на скрининг. В случай, че жената палпира подутина е важно да се обърне внимание дали са на лице някои от  следните симптоми:

 • язвички по кожата
 • дилатация( разширение) на вените
 • изтичане на кръвенист или жълтеникав секрет от гърдата
 • промяна в кожата на гърдата – така наречената портокалова кожа
 • промяна в размера или формата на гърдата
 • наличие на подутина в подмишничната ямка.
 • хлътване, зачервяване или отдръпване на зърното.

Болката и дискомфорта не са типична проява на тази диагноза, откриват се само в 5% от жените със злокачествен тумор на гърдата.

Карциномът на гърдата се разделя хистологично на:

 • дуктален
 • лобуларен.

Дукталният карцином произхожда от каналчетата на млечната жлеза, среща се по-често при жени над 50-годишна възраст. Бива карцином ин ситу и инвазивен дуктален карцином, който разрушава базалната мембрана и засяга околните тъкани.

Инвазивният дуктален карцином се подразделя на няколко субтипа:

 • медуларен
 • тубуларен
 • крибриформен
 • микропапиларен
 • муцинозен.

Лобуларният карцином произхожда от терминалните каналчета и се разпространява в повечето случаи като дифузна маса, за това може да остане неоткриваем при палпиране на гърдата. Той също бива карцином ин ситу и инвазивен карцином.

Към видовете карцином на млечната жлеза спадат също:

Болестта на Пейджет на гърдата е рядък тумор, засяга ареолата и зърното, в почти 100% се свързва с подлежащ дуктален карцином. Открива се като еритемна лезия, наподобяваща екзема. Диагнозата е хистопатологична – след биопсия под микроскоп се откриват клетки на Пейджет с голяма светла цитоплазма и тъмно ядро.

 • Инфламаторен карцином

Инфламаторният карцином е рядък тумор, който се определя като най-злокачествена форма на рак на млечната жлеза. Характеризира се с бързо увеличаване на размерите на гърдата, зачервяване и оток на лимфните възли. Хистологично спада към инвазивните дуктални карциноми.

 • Филоиден тумор (Цистосаркома филоидес)

Филоидният тумор в около 1/3 от случаите е злокачествен. Среща се сравнително рядко и се характеризира с начален бавен растеж и последващо бързо развитие, при което може да се достигне до размери над 10 см. Палпаторно се установяват плътни зони, а кожата над тумора може да бъде разязвена.

Всяка жена може и трябва активно да участва в ранното откриване на карцином на гърдата чрез самоизследване. Мислено гърдата се разделя на 4 квадранта и се започва палпация от най-външния горен квадрант сантиметър по сантимер, за да се обхване цялата площ. В случай, че се открие бучка или подутина е важно  да се направи непосредствено консултация със специалист.

Ранното диагностициране е от съществено значение за прогнозата на това заболяване. Препоръчва се посещаване на мамолог веднъж годишно на всички жени след 35-годишна възраст, а при тези с фамилна обремененосг е желателно да се започне от по-рано.

Автор: д-р Юлияна Георгиева

Прочетете за:
Болест на Пейджет – рак на зърното на гърдата
Рискови фактори за рак на гърдата