Начало / Женско здраве / Видове рак на гърдата (млечната жлеза)

Видове рак на гърдата (млечната жлеза)

апр. 23, 2021

видове рак на гърдата

Ракът на гърдата (млечната жлеза) се нарежда на първо място сред онкологичните заболявания при жените.

Ранният рак на гърдата в повечето случаи е безсимптомен. Може да бъде  случайно открит при  профилактичен преглед или при провеждане на скрининг. В случай, че жената палпира подутина е важно да се обърне внимание дали са на лице някои от  следните симптоми:

 • язвички по кожата
 • дилатация( разширение) на вените
 • изтичане на кръвенист или жълтеникав секрет от гърдата
 • промяна в кожата на гърдата – така наречената портокалова кожа
 • промяна в размера или формата на гърдата
 • наличие на подутина в подмишничната ямка.
 • хлътване, зачервяване или отдръпване на зърното.

Болката и дискомфорта не са типична проява на тази диагноза, откриват се само в 5% от жените със злокачествен тумор на гърдата.

Какви видове рак на гърдата има?

Карциномът на гърдата се разделя хистологично на дуктален и лобуларен.

Дуктален карцином на млечната жлеза

Дукталният карцином произхожда от каналчетата на млечната жлеза, среща се по-често при жени над 50-годишна възраст. Бива карцином ин ситу и инвазивен дуктален карцином, който разрушава базалната мембрана и засяга околните тъкани.

Инвазивният дуктален карцином се подразделя на няколко субтипа:

 • медуларен
 • тубуларен
 • крибриформен
 • микропапиларен
 • муцинозен.

Лобуларен карцином на гърдата

Лобуларният карцином произхожда от терминалните каналчета и се разпространява в повечето случаи като дифузна маса, за това може да остане неоткриваем при палпиране на гърдата. Той също бива карцином ин ситу и инвазивен карцином.

Към видовете карцином на млечната жлеза спадат също:

Болест на Пейджет на гърдата

Болестта на Пейджет на гърдата е рядък тумор, засяга ареолата и зърното, в почти 100% се свързва с подлежащ дуктален карцином. Открива се като еритемна лезия, наподобяваща екзема. Диагнозата е хистопатологична – след биопсия под микроскоп се откриват клетки на Пейджет с голяма светла цитоплазма и тъмно ядро.

Инфламаторен карцином

Инфламаторният карцином е рядък тумор, който се определя като най-злокачествена форма на рак на млечната жлеза. Характеризира се с бързо увеличаване на размерите на гърдата, зачервяване и оток на лимфните възли. Хистологично спада към инвазивните дуктални карциноми.

Филоиден тумор (Цистосаркома филоидес)

Филоидният тумор в около 1/3 от случаите е злокачествен. Среща се сравнително рядко и се характеризира с начален бавен растеж и последващо бързо развитие, при което може да се достигне до размери над 10 см. Палпаторно се установяват плътни зони, а кожата над тумора може да бъде разязвена.

Всяка жена може и трябва активно да участва в ранното откриване на карцином на гърдата чрез самоизследване. Мислено гърдата се разделя на 4 квадранта и се започва палпация от най-външния горен квадрант сантиметър по сантимер, за да се обхване цялата площ. В случай, че се открие бучка или подутина е важно  да се направи непосредствено консултация със специалист.

Ранното диагностициране е от съществено значение за прогнозата на това заболяване. Препоръчва се посещаване на мамолог веднъж годишно на всички жени след 35-годишна възраст, а при тези с фамилна обремененосг е желателно да се започне от по-рано.

Автор: д-р Юлияна Георгиева

Прочетете за:
Болест на Пейджет – рак на зърното на гърдата
Рискови фактори за рак на гърдата