Начало / Заболявания и състояния / Акушерство / Аномалии на плацентата

Аномалии на плацентата

юни 27, 2013

Плацентата е орган с изхранваща, отделителна, защитна, ендокринна и бариерна функция. Редица аномалии може да доведат до промени в нейните свойства и да се развият съответни усложнения.

При нормална бременност след раждането плацентата има маса около 500г, диаметър 15 – 20 см, дебелина около 3 – 4 см, кръгла или овална форма.

Видове аномалии на плацентата: 

Различават се следните аномалии на плацентата:

Вариации по форма

Те са сравнително чести. Нормално плацентата е с кръгла или овална форма. При различни аномалии тя може да има форма на бъбрек, подкова, сърце. При placenta fenestrata (от лат. Fenestra – прозорец) липсват участъци от плацентата и през тях прозират хорион и амнион (плодните обвивки).

Вариации по големина

Обикновено плацентата има диаметър 15-20см и дебелина 3-4см. Placenta membranacea (мембранозна плацента) е по-тънка и с по-голяма площ, ниско прикрепена.

Плацентата има две повърхности – майчина (обърната към ендометриума, децидуата) и фетална (обърната към плода). Когато феталната повърхност е по-малка от майчината, състоянието се нарича placenta marginalis (ръбова плацента).

Placenta bipartitatripartitamultilobata – в тези случаи плацентата се състои от две, три или повече части (лоба). Всеки дял има собствени кръвоносни съдове, които се обединяват, преди да навлязат в пъпната връв.

Placenta succenturiata (добавъчна плацента) – при добавъчната плацента една или няколко части са отделени от основното тяло чрез мембрани, ципи, през които преминават кръвоносни съдове.

Вариации по маса

По-голяма маса на плацентата може да има при заболявания като диабет, сифилис, полихидрамнион (многоводие) и др. По-малка маса може да има при майчина хипертония, бъбречни заболявания и др.

Аномалии в развитието на плацентата

Нормално феталната повърхност на плацентата не е покрита от хорион. При placenta circumvalata хориалните ципи започват от феталната повърхност, носочват се към мястото на прикрепването на пъпната връв, прегъват се и се връщат обратно.

Хориоангиом – доброкачествено образувание на плацентата вследствие ограничено разрастване на кръвоносни съдове.

Аномалии в прикрепянето

В тези случаи плацентата навлиза на по-голяма дълбочина в ендометриума (децидуата). Може да се отнася за цялата плацента или част от нея. Предразполагащи фактори са предшестващи манипулации в маточната кухина, прекарани инфекции, миоми, които водят до намаляване дебелината на ендометриума. В по-ниските части на кухината на матката децудуалната реакция на ендометриума при настъпване на бременност е по-слаба и той е по-тънък, затова при прикрепване на плацентата там (предлежаща плацента – placenta previa) описаните състояния са по-чести. Различават се следните форми:

Placenta adherens – плацентата е сраснала с маточната стена, защото липсва спонгиозен слой в децидуално променения ендометриум.

Placenta accreta – плацентата прониква до маточната мускулатура (миометриума).

Placenta increta – плацентата е враснала между влакната на маточната мускулатура.

Placenta percreta – това е най-тежката форма. Плацентата прониква през всички слоеве на матката и достига съседни органи (напр. пикочен мехур) или се вижда в коремната кухина.

Усложнения: 

Задържането на плацентарни части (напр. при добавъчна плацента) води до кръвотечение, непълно контрахиране (свиване) на матката след раждането, инфекции.

Вследствие нарушено хранене на плацентата и развитие на дегенеративн и процеси се образуват зони на инфаркт по плацентата – т.нар. бели инфаркти. Може да се оформят и кисти, които по принцип нямат клинично значение.

При по-дълбоко прикрепяне на плацентата има риск от обилни кръвоизливи по време на раждането.

Диагноза и лечение: 

При оглед на плацентата след отделянето й трябва да се проверят двете (майчината и феталната) й повърхности. При добавъчна плацента напр. наличието на наранени  повърхности или разкъсани кръвоносни съдове по ръбовете на ципите е индикация за ревизия на маточната кухина и отстраняване на задържаните части.

Дълбоко прикрепените форми на плацентата обикновено се диагностицират при раждането, когато отделянето на плацентата е забавено и затруднено. При по-леките форми плацентата се отстранява и матката се съхранява, а при тежките се стига до оперативно отстраняване на матката – хистеректомия.

Автор: д-р А. Високалийска