Начало / Заболявания и състояния / Акушерство / Късни токсикози на бременността – еклампсия

Късни токсикози на бременността – еклампсия

юни 30, 2013

В редица случаи бременността се усложнява с повишаване на артериалното налягане. Хипертензивните усложнения по време на бременността може да се класифицират по следния начин:

1. Хипертония, предизвикана от бременността (Pregnancy induced hypertension):
1.1. Хипертония без протеинурия и патологични отоци („транзиторна“ хипертония).
1.2. Прееклампсия – лека и тежка форма.
1.3. Еклампсия.
2. Хронична хипертония, влошена по време на бременността (Pregnancy aggravated hypertension):
2.1. Хронична хипертония с насложена прееклампсия.
2.2. Хронична хипертония с насложена еклампсия.

Еклампсия:

На латински език: Eclampsia
На английски език: Eclampsia

Еклампсията представлява крайният и най-тежък стадий на прееклампсията.  Протича с гърчове при липса на органична причина в мозъка на фона на прееклампсия.

Епидемиологични данни: Смята се, че при 1 на 200 случая с прееклампсия се развива еклампсия при липса на профилактика с магнезий.

Патогенеза: При еклампсията настъпва спазъм на мозъчните кръвоносни съдове с риск от исхемия, оток и кръвоизлив.

Клинична картина на еклампсия:

Екламптичният пристъп преминава през няколко стадия:

– продромален стадий – бременната става неспокойна, виждат се потрепвания на мускулите на лицето;

– стадий на генерализиран тоничен гърч – продължава 15-20 секунди. Обхваща се цялата мускулатура, тялото се изпъва. От съкращението на дъвкателните мускули и затварянето на челюстта има опасност от прехапване на езика. Ангажирането на дихателната мускулатура води до спиране на дишането.

– стадий на конвулсии – продължава около 1-2 минути. Жената извършва гърчови, безцелни движения с крайниците и главата, започва възстановяване на дишането.

– последен стадий – безсъзнание до кома. Продължителността му е различна. След възстановяване на съзнанието жената няма спомен за гърча.

След гърча има период на хипервентилация (учестяване и задълбочаване на дишането), за да се компенсира метаболитната и дихателната ацидоза, развили се при спирането на дишането.

Усложнения: Освен характерните за прееклампсията усложнения гърчовата симптоматика при еклампсията може да доведе до:
– неврологични усложнения – мозъчен кръвоизлив, хипоксична мозъчна увреда заради недостиг на кислород и др.
– аспирационна пневмония;
– травми – прехапване на езика, фрактури, травма на главата.
– повишен риск от майчина и детска смъртност.

Диагноза: Диагнозата на еклампсията се припокрива с тази на прееклампсията, като се търсят още:
– анамнеза – гърчова симптоматика, съобщаване за безпричинна травма по време на бременността;
– физикален преглед – засилени рефлекси, клонус, огнищни неврологични дефицити, промени в менталния статус;
– изключване на други причини за гърчове.

Диференциална диагноза: Прави се с:
– епилепсия;
– хистерия;
– мозъчно-съдов инцидент;
– хипертонична енцефалопатия;
– менингит, енцефалит;
– пространство-заемащ процес в мозъка;
– хипогликемия;
– хипокалциемия.

Лечение:

Най-доброто лечение на състоянието е родоразрешението (вагинално раждане или цезарово сечение). Провежда се непрекъснато мониториране, осигуряване проходимостта на дихателните пътища, оксигенация, поставяне на венозен източник, противогърчова (основно с магнезий) и антихипертензивна терапия.

Профилактика: Профилактиката на еклампсията се състои в ранното откриване и адекватното лечение на прееклампсията.

Автор: д-р А. Високалийска