Начало / Заболявания и състояния / Акушерство / Предлежаща плацента (плацента превия)

Предлежаща плацента (плацента превия)

юни 30, 2013

Предлежаща плацента (плацента превия) е състояние, при което плацентата е разположена близо до вътрешния отвор на цервикалния канал (канала на маточната шийка) или го покрива.

Епидемиологични данни: Честотата на предлежащата плацента е 0,3-0,5% от бременностите, като тези случаи зачестяват. Честотата е по-висока при многораждали, напреднала възраст, предшестващо цезарово сечение, аборти.

Етиопатогенеза:

Като причина за развитието на предлежаща плацента се сочи нарушеното кръвоснабдяване на маточния ендометриум. Най-често това става в резултат на дистрофични и атрофични промени вследствие възпалителни процеси. Рискови фактори са:
– хирургични манипулации върху матката поради цезарово сечение, отстраняване на миомни възли, аборти;
– употреба на вътрематочни контрацептивни средства;
– многораждали;
– многоплодна бременност;
– кратък интервал между забременяванията;
– тютюнопушене.

Патоанатомия: Лигавицата в долния отдел на матката е по-тънка. Поради тази причина условията за развитие на плацентата там са по-лоши – по-слабо кръвоснабдяване, вследствие на което предлежащата плацента обикновено е по-тънка и разположена на по-голяма повърхност.
Различават се следните форми:
– плацента адхеренс (плацентата е сраснала здраво с маточната стена),
– плацента акрета (плацентата прониква до маточната мускулатура),
– плацента инкрета (плацентата е враснала между влакната на маточната мускулатура),
– плацента перкрета (плацентата прониква през всички слоеве на матката).

С напредването на бременността се нарушава контактът между предлежащата плацента и маточната повърхност, поради което се разкъсват кръвоносни съдове и се стига до кръвотечение. Причини за това са изтъняването на стената на долния отдел на матката и спонтанните маточни контракции.

Видове: В зависимост от нивото на предлежащата плацента се различават следните видове:
– ниско прикрепена плацента – достига на няколко сантиметра от вътрешния отвор на цервикалния канал;
– placenta praevia marginalis – ръбът на плацентата достига вътрешния отвор на цервикалния канал;
– placenta praevia partialis – плацентата покрива част от вътрешния отвор на цервикалния канал;
– placenta praevia totalis – целят отвор на цервикалния канал е закрит. Когато центърът на плацентата съвпада с центъра на канала, се означава като placenta praevia centralis;
– placenta praevia isthmicocervikalis – плацентата достига лигавицата на канала на маточната шийка.

Клинична картина на предлежаща плацента:

При предлежаща плацента са характерни следните симптоми:
– кървене – най-често през 28-32 гестационна седмица (последен триместър). Кървенето е с различна сила, повтаря се през различни периоди, като следващите епизоди са по-интензивни, кръвта е ясна.
– липсва болка.
– може да са налице прояви на анемия, хипотония – световъртеж, отпадналост, ускорен пулс и др.
– често се срещат седалищно, напречно, косо положение на плода.
– предлежащата част на плода е високо разположена, тъй като плацентата е на пътя й.

Усложнения:
От страна на майката:
– от кръвотечението (по време на бременността, раждането, послеродовия период) – анемия, шок;
разкъсване на матката;
– нарушено развитие на плацентата;
– инфекция – най-често послеродов ендометрит. Предразполагащи фактори са бактериалното съдържимо в шийката и влагалището, тромбозиране на съдовете на мястото на отделената плацента, терапевтични манипулации през влагалището, намаленият общ и локален имунитет.
– опасност от въздушна емболия – при наличие на отворени по-големи венозни съдове на мястото на отделената плацента.

От страна на плода:
– раждане преди термин – при преждевременно пукнат околоплоден мехур или родоразрешение при опасност за майката;
– асфикция, кръвозагуба (при разкъсване на хориални въси), смърт.

Диагноза:

Диагнозата плацента превия се поставя чрез:
– анамнеза – търсене на рискови фактори, съобщаване за кървене през втората половина на бременността. При наличието на такова кървене бременната трябва да се хоспитализира.
– оглед с валви – за изключване на други причини за кървене.
– ехографско изследване – най-точно. Трансабдоминално, при нужда – трансвагинално оглеждане на най-ниските части на плацентата.
– палпация на корема – по възможност да се избягва или да се извършва внимателно. Открива се мека матка, предлежащата част на плода е високо.
– не бива да се извършва вагинално туширане.
– обикновено детските сърдечни тонове остават добри.
– оценка на състоянието на майката – периферна кръвна картина, коагулограма, пулс, кръвно налягане.
– определяне на кръвна група.

Диференциална диагноза: Прави се с:
– разкъсване на плацентата (abruptio placentae) – при него в част от случаите може да няма кръвотечение, а ако има – кръвта е тъмна, има болка, матката е с повишен тонус, установява се страдание на плода.
– vasa praevia (предлежащи съдове) – при това състояние има наличие на фетални съдове в плодните ципи, които са на пътя на предлежащата част на плода.
– аборт – в началото на бременността, има болка;
– преждевременно пукнат околоплоден мехур;
– преждевременно раждане;
– патология на маточната шийка – ерозио, цервицит, полип, карцином.
– патология на влагалището – вагинит, вулвовагинит, варици.

Поведение при предлежаща плацента:

При незрелост на плода:
– изчаквателно поведение: токолиза (понижаване на маточната активност), повишаване на белодробната зрелост на плода (кортикостероиди), корекция на анемията и хиповолемията.
– при неовладяващо се кървене и опасност за майката – цезарово сечение.

Около термин:
– при тотална плацента превия – цезарово сечение;
– при парциална и маргинална – обсъжда се възможността за вагинално раждане, при нужда – цезарово сечение.

Профилактика: По принцип развитието на предлежаща плацента не може да се предвиди. Възможна е обаче борба с рисковите фактори – инфекции, аборти, лоша полова хигиена, употреба на вътрематочни спирали и др.

Автор: д-р А. Високалийска