Начало / Заболявания и състояния / Гинекология / Злокачествени тумори на яйчника – класификация

Злокачествени тумори на яйчника – класификация

юни 30, 2013

Злокачествените тумори на яйчника могат да произхождат от различни тъкани и поради това биват много варианти.

Класификация: Те могат да се класифицират по следния начин:

1. Първични – най-чести, развили се от нормални яйчникови структури.
2. Вторични – развили се на базата на доброкачествен или гранично злокачествен яйчников тумор.
3. Метастатични тумори – метастази в яйчника от първичен тумор, разположен на друго място в организма – колоректален карцином, стомашен карцином, рак на гърдата, ендометриален карцином и др. Най-честият метастатичен тумор е Крукенберговият рак – обикновено двустранни метастази в яйчниците от слузообразуващи карциноми на гастро-интестиналния тракт или гърдата.

Хистологично туморите, произхождащи от яйчника, се подразделят на:

1. Епителни – най-чести (75%):
– серозен –  съставлява около 50% от епителните тумори. Състои се от епител, който наподобява епитела на маточните тръби;
– муцинозен – състои се от епител, приличащ на епитела на канала на маточната шийка (ендоцервикс) или на чревен епител;
– ендометроиден – епителът е подобен на маточната лигавица (ендометриум);
– светлоклетъчен;
– злокачествен тумор на Бренер и др.

2. Герминативноклетъчни (25-30%) – срещат се в по-млада възраст:
– злокачествен (незрял) тератом;
– дисгермином;
– тумор на ендодермалния синус.

3. Тумори на половите върви (стромални тумори) – обикновено продуцират хормони – естрогени, андрогени:
– гранулозоклетъчен тумор;
– андробластом (Сертоли-Лайдигов тумор) и др.

В зависимост от степента на диференциация (грейдинг) злокачествените тумори на яйчника се делят на:
– добре диференцирани – Grade 1;
– умерено диференцирани – Grade 2;
– слабо диференцирани – Grade 3.

По-добра прогноза имат по-диференцираните тумори.