Обтурационен илеус

авг. 18, 2016

На латински език: Ileus
На английски език: Occlusive / obturation ileus

Определение: Обтурационният илеус представлява болестно състояние, което се характеризира със запушване на чревния просвет от механични пречки – патологични процеси, развиващи се в стената на червото, хематоми, чужди тела, паразити, притискане отвън от заболяване на съседни органи.

Етиология: Най-честата причина за обтурационен илеус е ракът на дебелото или тънкото черво. Различаваме две групи фактори, които имат значение за възникване на заболяването:

Предрадполагащи фактори:

 • образунания в лумена на червото – хематоми, тумори, жлъчни камъни, чужди тела
 • вродени аномалии в развитието на храносмилателния тракт – Мекелов дивертикул
 • наличие на сраствания, водещи до прегъване и заклещване.

Провокиращи фактори:

 • преяждане или хронично гладуване
 • физическо претоварване
 • рязко повишаване на вътрекоремното налягане.

Патогенеза: Патологоанатомичните промени настъпват проксимално спрямо мястото на запушване на червото. Характеризират се с:

 • засилен чревен мотилитет за сметка на контракция на гладкомускулните влакна на tunica muscularis
 • постепенно мускулната контрактура преминава в слабост на чревната стена
 • контракциите намаляват до настъпване на пълна атония в случаите, когато препятствието не може да бъде преодоляно
 • развива се чревна стаза, която бързо води до разпад на чревното съдържимо, размножаване на микроорганизми и тежки възпалителни промени в червото.

Клинична картина: Обтурационният илеус протича клинично с характерните за острата чревна непроходимост етапи:

Фаза на “илеусен вик или писък”

 • започва с остри пристъпообразни болки
 • те се редуват със “светли” промеждутъци, в които болните са по-спокойни
 • продължава от 12 до 16 часа.

Фаза на интоксикация

 • болките стават постоянни
 • коремът е подут и болезнен, с ясно изразена асиметрия
 • появяват се гадене, повръщане
 • настъпва пълна задръжка на газове и фекалии
 • артериалното налягане е нормално или понижено
 • пулсът е учестен
 • продължителността на тази фаза е средно 24 часа ( от 12-ия до 36-ия час)

Фаза на перитонит

 • коремът е силно подут и болезнен
 • липсват перисталтични движения
 • нарушават се функциите на редица органи и системи
 • влошава се общото състояние с опасност от настъпване на полиорганна недостатъчност
 • артериалното налягане е ниско, пулсът е учестен
 • тежко нарушени са всички обменни процеси
 • тази фаза настъпва след 36-ия час от началото на заболяването.

Диагноза: Потвърждаването на диагнозата се прави въз основа на данните от:

1. Анамнезата:

 • внезапно настъпила остра болка в корема с коликообразен характер. Най-силната ѝ степен се нарича “илеусен писък” на Викер
 • редуват се периоди на силна болка с периоди на тъпа болка по целия корем
 • болният е неспокоен, изтощен
 • чест симптом е повръщането
 • развива се метеоризъм поради разширяване на червото, задръжка и разпад на чревно съдържимо

2. Обективното клинично изследване

Оглед – подуване на корема
Палпация:

 • патогномоничен симптом е пълната задръжка на газове и фекалии
 • коремът е болезнен
 • при неусложнен обтурационен илеус симптомът на Блумберг е отрицателен
 • при леко сътресение на коремната стена се наблюдава характерният феномен на “шум от плискане”, който е признак за разширени чревни бримки и напредващ илеус.

Аускултация:

 • характерни са аускултаторни звуци с металичен оттенък
 • в началото се долавя оживена перисталтика с кънтящ звук. Отчетливо се установява свободно подвижна течност.
 • постепенно перисталтиката изчезва, перисталтичните шумове угасват
 • при настъпване на чревна пареза аускултаторно не се долавят никакви звуци, сравнява се с “гробна тишина”. Улавят се сърдечните и дихателни тонове, които нормално не се усещат през коремната стена.

Ректално туширане
Рентгеново изследване:

 • Обзорна графия, иригография и иригоскопия
 • Най-важен е симптомът на Клойбер. При него рентгенографски се откриват хидро-аерични сенки, наречени чаши на Клойбер.

Диференциална диагноза:

 • Между различните видове илеус – обтурационен, странгулационен
 • Тазов абсцес
 • Яйчникови кисти
 • Тумори на матката

Лечение: Лечението на обтурационният илеус е оперативно. Симптомът на “шум от плискане” е абсолютно показание за необходимост от хирургична интервенция.

Последни публикации