Остър холангит

окт. 16, 2016

На латински: Cholangitis acuta
На английски: Acute cholangitis (Ascending cholangitis)

Определение: Острият холангит представлява бактериално или паразитно възпалително заболяване на жлъчната каналчеста система.

Най-тежка форма на заболяването представлява острият супуративен холангит, при който се развива клиничната картина на сепсис. Състоянието е животозастрашаващо и изисква спешно хирургично лечение.

Етиология: Редица заболявания на жлъчното дърво могат да доведат до развитие на холангит:

 • Холедохолитиаза (жлъчни камъни)
 • Малигнени тумори
 • Доброкачествени стриктури
 • Билео-дигестивни анастомози
 • Чужди тела
 • Ятрогенни причини – като усложнение на:
  – сфинктеропластика
  – трансхепатална холангиография
  – холангиография през Т-образен или трансцистичен дрен
  – ретроградна холангиопанкреатография
  – ендопротезиране
 • Бактериални инфекции:
  – Е. coli
  – Klebsiella pneumoniae
  – Streptococcus faecalis
  – Pseudomonas
  – Proteus
  – Bacteroides fragilis.
  Особеност е, че развитието на холангит се обуславя не само от високото бактериално число, но задължително условие е наличието на повишено налягане в жлъчните канали.
 • Паразитни енфекции:
  – Clonorchis sinensis
  – Trichuris trichiura
  – Ascaris lumbricoides.

Клинична картина: Острият холангит се развива при наличието на две важни условия:

 • повишено налягане в жлъчните пътища – нормалното налягане е в границите от 7 до 14 см H2O
 • микроорганизми, циркулиращи в жлъчната система.

При частично или пълно запушване на жлъчните канали налягането бързо се повишава, а бактерии попадат в кръвното русло и лимфните съдове. Пътищата за попадане на инфекция могат да бъдат:
– асцендентно от дуоденума
– от бактерии в порталната кръв
– от самите конкременти
– по лимфен път.

Клиничната картина се проявява със следната симптоматика:

 • Триада на Charcot (Шарко):
  – температура
  – болка в горната част на корема, обикновено слаба
  – жълтеница (иктер)
 • Понякога се наблюдават:
  пруритус
  – втрисане
  – гадене
  – повръщане
 • При продължително боледуване се развива тежка симптоматика, определяща пентадата на Reynold:
  – жълтеница
  – температура и втрисане
  – коремна болка в горния десен квадрант или епигастриума
  – промяна в съзнанието
  – хипотония
 • Рядко се установяват признаци на перитонеално дразнене
 • Перисталтиката е нормална
 • Положителни хемокултури при развитие на сепсис.

Диагноза: Поставя се въз основа на:

 • Анамнеза – търсят се анамнестични данни за жлъчни проблеми или операции
 • Обективно клинично изследване
 • Лабораторни изследвания – установяват се:
  – хипербилирубинемия
  – повишени трансаминази
  – повишена алкална фосфатаза
  – завишена серумна амилаза
  – левкоцитоза с олевяване
 • Допълнителни изследвания:
  – Рентгеново изследване – не е много информативно
  – Ехография
  – Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ)
  – Перкутанна трансхепатална холангиография (ПТХ)
  – Холесцинтиграфия
  – КАТ
  – ЯМР

Диференциална диагноза:

Остър холецистит
Дуоденална язва
Гноен чернодробен абсцес
Вирусен хепатит
Десностранен пиелонефрит
Остър апендицит
Белодробен инфаркт
Пвевмония на десния долен дял
Сепсис

Лечение:
Цели на лечението са:
– да се отстрани причината за холангит
– да се постигне контрол над септичния процес

Прилагат се:
– Широкоспектърни антибиотици i.v.
– Хирургично лечение – за осигуряване на декомпресия на жлъчните пътища. Осъществява се чрез ендоскопски или перкутанен дренаж на жлъчката.

Не се препоръчва да се извършва холецистостомия.

Усложнения: Острият холангит може да доведе до образуване на:

 • многобройни чернодробни абсцеси
 • пилефлебит
 • бъбречна недостатъчност
 • остър супуративен холангит
 • септичен шок.