Пролапс на ректума

авг. 18, 2016

На латински език: Prolapsus recti
На английски език: Rectal prolapse

Определение: Пролапсът на ректума представлява патологично състояние, което се характеризира с изпадане на аноректална лигавица през разширената сфинктерна мускулатура. Изпадането на лигавицата може да бъде циркулярно (по-често срещано) или на цели сегменти от ректума (по-рядко). Пролапсът може да засегне хора от всяка възраст, като се среща по-често при деца до 2- годишна възраст и при по-възрастни хора.

Етиология: Причинните фактори могат да се разделят на предразполагащи и предизвикващи.

Предразполагащи фактори:

 • понижен тонус на ректума и ануса
 • слабост на прикрепващия апарат на правото черво
 • особености в развитието на тазовото дъно – удължен ректум и сигмоидно черво, дълбоко дъгласово пространство
 • парализа на мускулите на тазовото дъно
 • чести диарии
 • рязко отслабване
 • хирургични интервенции в областта на малкия таз.

Предизвикващи (отключващи) фактори:

 • повишаване на вътрекоремното налягане (при ХОББ, тежка физическа работа)
 • при деца – липса на скелетно поддържане в съчетание с повишено вътрекоремно налягане
 • усложнени оперативни намеси върху малкия таз и перинеума
 • усложнено раждане.

Класификация:

В зависимост от големината на изпадналата част:

 • Комплетен (пълен) – изпадане на всички слоеве на ректума циркулярно
 • Инкомплетен (непълен, анален) – изпадане само на аналната лигавица
 • Ректоцеле – изпадане на предната ректална стена през задната стена на влагалището.

Според степента на засягане на сфинктерния апарат:

 • Пролапс без сфинктерна инсуфициенция
 • Пролапс със сфинктерна инсуфициенция
  – I степен – незадържане на газове
  – II степен – незадържане на газове и течни фекалии
  – III степен – незадържане на твърди фекалии

В зависимост от засягането на функцията на мускулатурата:

 • Компенсиран стадий – червото се обръща обратно само
 • Декомпенсиран стадий – червото може да се върне само мануално

Според клиничното протичане:

 • I степен – пролапс на част от ануса и ректума само при дефекация
 • II степен – изпадане при физически усилия
 • III степен – пролпс на ректума при изправено положение.

Клинична картина: Пролапсът на ректума се характеризира със следните оплаквания:

 • продължителна диария или запек
 • гадене
 • дискомфорт в коремната област
 • болка
 • парене
 • тенезми
 • зачервяване в аналната област.

Клиничната картина включва:

 • Първоначално пролапсът се появява след дефекация и лигавицата се прибира кратко време след това.
 • Пролабиралата лигавица е болезнена, зачервена и оточна. Тя е възпалена и отделя слуз, която зацапва бельото
 • Сфинктерна инсуфициенция.

Диагноза: Поставя въз основа на:
1. Анамнезата
2. Обективното клинично изследване

 • Оглед и палпация – определя се състоянието на лигавицата и перианалната кожа, наличието или не на “зеене” на аналния отвор, наличие на зъбчата линия (говори за пролапс на аналния канал), тонуса на сфинктерите
 • Ректороманоскопия
 • Иригография
 • Електромиогрофия – за определяне тонуса на сфинктерите.

Диференциална диагноза:

 • Ректална полипоза
 • Вътрешни хемороиди
 • Инвагиниране на сигмоидното черво в ректума.

Лечение:

Консервативно лечение – приложимо само в най-първоначалните стадии:

 • Склерозация на параректалната тъкан
 • Електростимулация на тазовата мускулатура
 • Физиотерапия
 • Лечебна физкултура
 • Противовъзпалителни средства
 • Антибиотици.

Оперативно лечение – оперативната корекция на пролапса дава добър резултат. Колкото по-дълго се отлага лечението обаче, толкова по-неефективно е то.

 • Първоначално се извършва мануална репозиция
 • В следващите 3 – 4 седмици се провежда общо и локално противовъзпалително и антибиотично лечение, правят се микроклизми с 0,3% коларгол
 • Оперативната интервенция трябва да бъде съобразена със степента и стадия на пролабиране, както и с наличната сфинктерна инсуфициентност. Некротичните тъкани се отстраняват, при необходимост се извежда временна колостома.