Афакията представлява състояние, при което лещата на окото липсва. Може да се дължи на следните състояния и фактори:

 • Вродена (конгенитална) афакия – среща се относително рядко, развива се поради генетични дефекти или фетална инфекция
 • Придобита афакия – развива се вследствие на:
  – травми – перфоративни наранявания или язви, дислокация на лещата
  – след оперативно отстраняване на лещата.

Лещата е почти прозрачно тяло, разположено непосредствено зад ириса. Тя има двустранно конвексна (изпъкнала) форма, като се различават преден, заден полюс и екватор. Лещата е част от диоптричния апарат на окото и участва в акомодацията. В спокойно състояние тя пречупва светлината със сила 16 – 18Д. При удължаване на преднозадната ѝ ос пречупвателната способност се увеличава до 23 – 33Д.

Клинична картина: Афакията се характеризира със следните симптоми:

 • Силно изразена хиперметропия, поради слаба или липсваща пречупваща способност
 • Загуба на акомодация
 • Дълбока предна камера
 • Тъмна зеница на окото
 • Иридодонезис (трептене на ириса) при движение на окото
 • При едностранна афакия, т.е. само едното око вижда добре, се развива анизейкония – различна големина на образите върху двете ретини
 • При липса на лещата на окото повече светлина попада върху ретината и цветовете изглеждат поинтензивни. Сините и червени лъчи, които обикновено се абсорбират в голяма част от лещата, сега преминават и достигат ретината. Наблюдават се:
  – Еритропсия – обектите изглеждат червеникави
  – Цианопсия – обектите са оцветени в синьо.

Диагноза: Поставя се въз основа на:

 • Анамнезата – данни за претърпяна травма или операция за лечение на катаракта
 • Обективно клинично изследване
  – наличие на оперативен белег в областта на лимба
  – иридодонезис
  – изследване на рефракцията
  – наличие на дълбока предна очна камера.

Лечение:

При двустранна афакия се прилагат:

 • оптична корекция с очила или контактни лещи
 • корекция с вътреочни лещи (intraocular lenses).

Пречупвателната сила на лещата на окото може да се замести със сферично стъкло пред окото със стойност на диоптъра от + 10 до + 12Д.

При едностранна афакия – възможностите за лечение включват:

 • Комбинирана корекция на афакичното око с контактна леща и очила
 • Корекция с вътреочни изкуствени лещи (интраокуларни лещи).

Днес имплантирането на вътреочни лещи е рутинна операция и една от найчесто извършваните имплантации в човешкото тяло. Според местоположението им в окото вътреочните лещи са три вида:

 • с фиксация върху ириса (iris clips)
 • с фиксация в sulcus ciliaris
 • с фиксация в капсулния сак.

В зависимост от материала от който са изработени, изкуствените лещи биват:

 • Твърди
 • Меки – предивството им е, че позволяват хирургичната работа да се извършва през много малък разрез (под 3 мм).

Съвременните вътреочни лещи имат редица предимства:

 • изработени са от висококачествени материали
 • имат отлична биопоносимост
 • притежават някои допълнителни оптични свойства
  – Асферичен дизайн – дава възможност за получаване на ясен образ
  – Торични лещи – имат и специфична компонента, която коригира преоперативно съществуващ роговичен астигматизъм
  – Псевдоакомодативни (мултифокални) лещи – чрез тях се осъществява зрение за близо и за далеч
  – Акомодативни лещи – със специален дизайн, който позволява придвижване на оптиката в преднозадна посока при съкращаване на цилиарния мускул и по този начин осъществяване на акомодацията.

Усложнения:

 • Вторична глаукома
 • Отлепване на стъкловидното тяло или ретината
 • При лечение с интраокуларни лещи макар и рядко са възможни следните късни усложнения:
  – Роговична дистрофия
  – Сублуксация или луксация на интраокуларната леща при следоперативна травма
  – Кистоиден макулен едем.