Възпаление на зрителния нерв

май 2, 2016

Възпалението на зрителния нерв (neuritis nervi optici) представлява остро заболяване, засягащо зрителния нерв. Най-характерната му черта е понижението на зрителните функции. Започва обикновено едностранно, като в по-късен стадий може да се засегне и второто око. Боледуват по-често хора в млада възраст.

Класификация:

В зависимост от клиничното протичане:

 • Остър неврит
 • Хроничен неврит

Според засегнатите структури:

 • Интрабулбарен неврит, папилит (neuritis n. optici intrabulbaris) – възпалителният процес засяга папилата на зрителния нерв.
 • Ретробулбарен неврит (neuritis n. optici retrobulbaris) – възпалението протича в ретробулбарната част на зрителния нерв. В зависимост от степента на засягане на нервните влакна различаваме:
  – Аксиален неврит – при увреждане предимно на папило-макулното снопче
  – Трансверзален неврит – при трансверзално засягане на всички влакна на зрителния нерв. Тази форма е по-тежка и по-често води до слепота.

Етиология: Възпалението на зрителния нерв може да бъде предизвикано от следните причини:
– токсични
– инфекциозни
– имунологични
– системни неврологични заболявания: мултиплена склероза, енцефалит, менингит, мозъчен абсцес
– инфекциозни заболявания: тиф, дифтерия, полиомиелит, малария, еризипел, грип
– системни заболявания: саркоидоза, ревматизъм
– метаболитни болести: захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза
– кръвни заболявания: анемия, левкемия, тежка кръвозагуба, гигантоклетъчен артериит
– фокални инфекции: тонзилит, синуит, аднексит
– заболявания на орбитата: флегмон, псевдотумор, невроувеит
– бъбречни заболявания: хроничен нефрит
– идиопатичен неврит.

Клинична картина:
Субективни оплаквания

При папилит:

 • замъгляване на зрението, болните се оплакват, че виждат сякаш през воал
 • рядко има болки в очната ябълка
 • след няколко дни зрението рязко се понижава

При регробулбарен неврит:

 • усещане за тежест и тъпа, неопределена болка в съответната орбита
 • болките са спонтанни, понякога се засилват при движение на окото или лек натиск върху очната ябълка
 • главоболие
 • болният забелязва спонтанно влошаване на зрението – отначало замъгляване, а с напредване на заболяването и поява на островни отпадания на зрителното поле (скотоми)
 • понякога се установява преходно удвояване на образите и нистагъм.

Обективна симптоматика

При папилит

 • Офталмоскопска картна – папилата е хиперемирана и оточна, границите ѝ са размити и неясни. Капилярите са дилатирани, понякога се наблюдават хеморагии. Отокът обхваща и периваскуларните пространства.
 • Функционални промени – характерна е появата на централен скотом. Централното зрение и адаптация са снижени.

При ретробулбарен неврит

 • Офталмоскопска картина – в началото папилата изглежда нормална. Впоследствие се появява лека хиперемия и границите ѝ стават неясни. На по-късен етап се открива побледняване и на диска поради ретроградна дегенерация на аксоните на ганглийните клетки.
 • Функционални промени – два-три дни след началото на заболяването се появява постоянно замъгляване на зрението. Зеничната реакция на засегнатато око е по- вяла. По-късно се нарушава и цветоусещането като се появява централен скотом, зрителната острота се влошава.

Диагноза: Поставя се въз основа на анамнестичните данни и клиничното изследване.

Диференциална диагноза:

 • Застойна папила
 • Псевдоневрит
 • Друзи на папилата
 • Десцендентна атрофия, получена от натиск на тумор в областта на хиазмата или турското седло.

Лечение: Пловежда се етио- патогенетично лечение, което включва:

 • Широкоспектърни антибиотици – те не трябва да са невротоксични!
 • Противовъзпалителни средства
 • Кортикостероиди
 • Вазодилататори
 • Витамини – B1, B12

Прогноза: Еволюцията на заболяването е относително благоприятна.

 • Възможно е обратно развитие, като промените в зрителното поле преминават бавно, а относителните скотоми за червено могат да съществуват години след неврита.
 • В някои случаи настъпва трайна загуба на зрението.