Застойна папила (oedema papillae)

май 2, 2016

Застойната папила представлява патологично състояние, което се характеризира с морфологични изменения на папилата и функционални зрителни нарушения. Дължи се на образуване на невъзпалителен оток, който обхваща главата на зрителния нерв. Може да засегне едното или едновременно и двете очи.

Етиология:

Едностранната застойна папила е възможно да се дължи на:

 • Синдром на Foster-Kennedy – при този синдром поради натиск от тумор в мозъка се развива атрофия на нерва от страната на тумора. Атрофиралите зрително-нервни влакна не могат вече да развият оток. В срещуположната на тумора страна се увеличава вътречерепния натиск и впоследствие се развива застойна папила.
 • Ретробулбарни тумори
 • При настъпила едностранна хипотония на булба след антиглаукомна операция, екстракция на катаракта или нараняване на окото.

Двустранната застойна папила настъпва вследствие на интракраниални (вътречерепни) процеси:
– интракраниални тумори
– мозъчни абсцеси
– мозъчни грануломи при луес и туберкулоза
– хематоми – епидурални, субдурални, интракраниални
– аневризми
– енцефалит
– полиомиелит
– менингит
– увеличен ликворен обем
– паразитози (цистицеркуси и др.)
– вторична хидроцефалия
– куловиден череп
– анемия
– левкемия
– хипертония
– васкулити
– белодробна недостатъчност
– хронични нефрити.

Патологоанатомична картина: Състоянието на застойна папила се характеризира със следните офталмологични изменения на очното дъно:

 • папилата е леко хиперемирана
 • формира се невъзпалителен прозрачен оток, който първоначално обхваща назалната половина на папилата, а темпоралната половина остава незасегната известно време
 • постепенно папилата придобива гъбовидна форма, границите ѝ стават неясни
 • отокът на папилата проминира към стъкловидното тяло
 • цветът ѝ е червеникав до сивочервеникав
 • възможно е да се появят хеморагии и ексудатни петна по границите на папилата.

Клинична картина:
Субективни оплаквания:

 • първоначално се появява преходно притъмняване пред очите, което се провокира обикновено от рязко движение на главата или очите
 • главоболие
 • гадене
 • повръщане
 • транзиторни нарушения на зрителната острота.

Обективна симптоматика – офталмоскопските промени са следствие от повишеното вътречерепно налягане

 • зрителните функции остават дълго време непроменени до започване на вторична атрофия
 • установяват се характерни промени в очното дъно – ранен симптом е увеличаване на сляпото петно
 • при преминаване към вторична атрофия хеморагиите на папилата се резорбират, кръвонапълването на ретинните съдове преминава, артериите се стесняват
 • понякога настъпва хемианопсично отпадане на зрителното поле или хемианопсичен централен скотом.

Диагноза: Поставя се с помощта на:

Диференциална диагноза: Застойната папила е необходимо да се разграничи от следните състояния или заболявания:

 • Псевдоневрит (псевдо застойна папила) – съчетава се с висока хиперметропия (далекогледство), затова диагнозата се поставя чрез динамично наблюдение.
 • Друзи на папилата – при тях папилата е жълтеникава, с неравна повърхност, леко проминира над околните тъкани. Диагнозата се поставя чрез флуоресцентна ангиография.
 • Neuritis nervi optici
  – Очните дъна при двете заболявания са със сходна офталмоскопска картина
  – Диагнозата се поставя въз основа на проследяване на зрителните функции. При застойна папила те са нормални, а при неврит зрителната острота спада.
 • Neuroretinopathia hypertonica
  – при хипертония има типични промени в паренхима и съдовете на ретината
  – установяват се системни прояви, характерни за хипертоничната болест.

Лечение и прогноза:
Обратно развитие е възможно, ако се премахне причината за застойна папила и то в първите месеци на заболяването.
При нелечение и атрофия на папилата настъпват усложнения – концентрично стесняване на зрителното поле и отпадане на централното зрение.
При развита вече атрофия не е възможно нито консервативно, нито оперативно повлияване.