Хориоретинит (заден увеит)

ное. 2, 2015

На латински: Chorioretinitis, Uveitits posterior
На английски: Chorioretinitis

Определение: Хориоретинитът представлява възпалително заболяване на окото, което обхваща хориоидеята, ретината или и двете заедно. Често от възпалителния процес е обхванато и стъкловидното тяло.

Хориоретинитът е коварно заболяване, тъй като пртича при т.нар. „бяло око” – без ризвитие на инекция и безболково.

Етиология: Причините за развитие на хориоретинит могат да се разделят на две големи групи:
Инфекциозни
• Бактерии
• Вируси
• Гъбички
• Паразити

Неинфекциозни
• Очна травма
• Имунни или автоимунни заболявания
• Системни заболявания
• Маскиращи синдроми, напр. при неоплазми.

Видове хориоретинити: В зависимост от разпространението на възпалителния процес биват:
Грануломатозни – наблюдава се по-оскъдна ексудация и формиране на огнища. Според броя и локализацията на огнищата различаваме следните форми на грануломатозен хориоретинит:
• Фокални – единични огнища
• Солитарни – единични, но големи по размер огнища
• Дисеминирани – много на брой огнища, разпръснати в очното дъно
• Периферни – огнища, разположени между ora serrata и екватора на очната ябълка
• Централни – възпалителните промени засягат макулата
• Юктапапиларни – огнищата са разположени плътно до ръба на папилата на зрителния нерв.

Негрануломатозни – характеризират се с дифузно възпаление и обилна ексудация в стъкловидното тяло.

Клинична картина: Хориоретинитът се характеризира със следната клинична симптоматика:
Субективни оплаквания – зависят от локализацията и количеството на ексудата:

 • Нарушаване на зрението – пациентът съобщава, че вижда плаващи мътнини. Те представляват натрупания в стъкловидното тяло ексудат.
 • Микропсия (обектите се виждат с намалени размери)
 • Метаморфопсия (предметите се виждат деформирани) – отокът на ретината предизвиква разместване и раздалечаване на фоточувствителните клетки (конусчетата), поради което полученият образ е с променени размери и деформиран.
 • Фотопсии (проблясващи и трепкащи светлини пред очите).

Обективни симптоми

 • Огнища, разположени в близост до макулата дават ранна симптоматика (още в серозния стадии на възпалението) – оплаквания за намалено зрение.
 • Безсимптомно могат да протекат огнища с периферна локализация.
 • Установяват се скотоми (отпадания в зрителното поле) – те се локализират в зависимост от разположението на огнищата. Ако огнището се намира в зоната на макулата, се наблюдава централен скотом. Ако огнището е на ръба на папилата – ветрилообразен скотом, който започва от сляпото петно.
 • Никталопия – развива се при наличие на обширни периферно разположени възпалителни процеси, при които се засягат и пръчиците.

При оглед на очното дъно се наблюдават оточни участъци на ретината, хеморагии. В зависимост от давността си възпалителните огнища имат характерен вид:

 • Пресни, активни огнища – те са белезникави или жълтеникави, с неясно очертани граници, леко надигнати над околната ретина.
 • Стари, неактивни огнища – имат пигментни натрупвания в периферията, центърът им е атрофичен, с бял цвят, може да прозира оголената склера. Огнищата са добре очертани, на нивото на ретината или хлътнали под нея.
 • При рецидивиращи хориоретинити се откриват едновременно стари, пигментирани, добре очертани огнища и нови, активни. Понякога непосредствено до старо огнище се развива ново, прясно – това са т.нар. „сателитни огнища”.

Открива се ексудация в стъкловидното тяло под формата на парцаловидни мътнини.
Развиват се васкулит, перифлебит – съдовете на ретината дилатират и се нагъват.
Понякога може да възникне оклузия на артериалните съдове и опасност от некроза на ретината.

Усложнения:
• Усложнена катаракта
• Оток на макулата
• Ексудативно отлепване на ретината.

Диагноза: Поставя се въз основа на:
Анамнестичните данни при хориоретинитите обикновено са по-скъдни. Диагнозата се поставя приоритетно от обективния клиничен преглед:
• Изследване на зрителната острота (визометрия)
• Изследване на зрителното поле – кампиметрия, периметрия
• Офталмоскопия (оглед на очното дъно).

Лечение:
Аналгетични и противовъзпалителни средства – кортикостероиди, НСПВС.
Етиологично насочено лечение – антибактериални, противовирусни лекарства.