Травми на очите

ян. 27, 2016

На латински: Trauma bulbi oculi
На английски: Ocular trauma, Eye injury

Определение: Травмите на орбитата могат да бъдат различни по тежест в зависимост от увреждащия агент, мястото и силата на удара. Възможно е да се засегнат както стените, така и съдържимото на очната ябълка. Клиничната картина е разнообразна в зависимост от засегнатите структури.

Очният травматизъм е сравнително чест, той е втората водеща причина за монокуларна слепота и влошено зрение след катарактата.

Видове очни травми:
В зависимост от засегнатите структури:
1. Контузии на очните придатъци и на очната ябълка
2. Непробивни (повърхностни) наранявания
3. Пробивни наранявания – с или без наличие на чуждо тяло
4. Двойно пробивни наранявания
5. Изгаряния – термични, химични, лъчеви.

Според типа на нараняване очният травматизъм бива:
1. При затворена очна ябълка
– изгаряне
– контузия
– разкъсване
2. При отворена очна ябълка
– руптура
– рана (разкъсване) – пенетрираща, перфорираща.

Етиология: В зависимост от причинните фактори очният травматизъм бива:
• битов
• промишлен
• селскостопански
• детски
• транспортен
• мирновременен
• военновременен.

Клинична картина: Всяка травма на окото може да бъде опасна. Дори и леко одраскване на епитела на роговицата е възможно да доведе до вторична инфекция. При наранявания на стъкловидното тяло и лещата дори и при добро зарастване на раната, прозрачните среди потъмняват и зрението се нарушава.

Орбитата защитава добре окото и при тъпи травми обикновено то остава незасегнато. Когато нараняващият агент обаче идва фронтално и очната ябълка се притисне към някоя от орбитните стени, се получават контузионни поражения.

Клиничната картина при травми на очите зависи от типа и механизма на въздействие на увреждащия агент. В зависимост от това се проявяват:

Субективни оплаквания:
• кръвонасядане на меките тъкани
• оток по клепачите
диплопия (двойно виждане)
• хеморагии по конюнктивата
• влошено зрение
• сълзотечене
блефароспазъм
• болезненост.

Обективна симптоматика
При тъпи травми в областта на орбитата могат да се разкъсат повърхностни съдове, което довежда до кръвонасядане и значителен оток на клепачите.

При тежки травми на черепа (фрактура на базата на черепа) могат да се получат късни кръвонасядания (след 12, 24, 48 часа), които се проявяват с т.нар. симптом на очилата.

При нарушаване целостта на максиларния и етмоидалния синус често се появява подкожен емфизем в съответната област. Установяват се крепитации при палпация на кожата на клепачите и лицето.

При удар в областта на горновътрешната част на орбитата често се откъсва трохлеята, през която преминава сухожилието на горния кос мускул. Вследствие на нарушаване на неговата функция се появява диплопия.

Възможно е да е налице енофталм – хлътване на очната ябълка вследствие на пропадане на някои от костните стени на орбитата в съседни синуси.

Възможна е обратната ситуация – екзофталм или дори екзорбитизъм (очната ябълка е извън орбитата) – получава се при попадане на костни фрагменти от орбитните стени зад булба или при масивен ретробулбарен хематом.

Хеморагии при:

  • Ерозио или непробивна рана на роговицата
  • Екхимома (ecchimoma subconjunctivale) – хеморагии в конюнктивата, които изглеждат като ясночервени добре очертани петна.
  • Хифема (hyphaema) – кръвоизлив в предна очна камера, като се образува ниво и зрението рязко спада. Когато е изпълнена цялата очна камера, се повишава вътреочното налягане.
  • Кръвоизливи в стъкловидното тяло – имат вид на плаващи кръвни коагулуми
  • Кръвоизливи в ретината.

Контузионни увреждания на роговицата

  • При нараняване на роговицата понякога се получават гънки по Десцеметовата мембрана. Това води до проникване на преднокамерна течност в стромата, отичане и потъмняване на роговицата
  • Ерозия на роговичния епител
  • Роговични чужди тела – могат да бъдат полепнали крилца от насекоми, люспи, зрънца от метални чужди тела.

Контузионни увреждания на ириса – може да се наблюдава:
• Травматична мидриаза
• Парализа на акомодацията
• Руптури на зеничния ръб на ириса
• Иридодиализа (iridodialysis) – откъсване на ириса от неговия корен.

Контузионни увреждания на лещата
• Микролезии на лещената капсула
• Травматична, контузионна катаракта
• Сублуксация
• Луксация.

Вторична глаукома

Контузионни увреждания на ретината
• Оток на ретината
• Разкъсване и отлепване на ретината

Диагноза: Поставя се въз основа на:
Анамнезата
Клиничното изследване.

Диференциална диагноза:
Между травма на окото и фрактура на базата на черепа. При второто състояние е характерен т.нар. симптом на очилата.

Лечение:
При травми на меките тъкани се извършва хирургична обработка на раните и зашиване
Конюнктивалните хеморагии не изискват лечение. Те се резорбират за 1 – 2 дни, без да дават отражение върху зрението.

При хифема:

  • При млади хора обикновено се резорбира за 2 – 3 дни без да оставя следа
  • При запушване на иридо-корнейния ъгъл с кръвни елементи се препоръчва извършване на пункция на предна очна камера.

При кръвоизлив в стъкловидното тяло резорбцията на кръвта протича бързо (в рамките на ден – два).

При забавена резорбция кръвните пигменти персистират във вид на плътни шварти, които създават опасност от отлепване на ретината.

При откъсване на ириса той се зашива към лимба и се възстановява положението на зеницата.

При луксиране на лещата се пристъпва към нейното оперативно отстраняване.

При оток на ретината се прилагат разтвори на глюкоза или натриев хлорид, витамини, тъканна терапия.

При травматично отлепване на ретината лечението е оперативно.

При ерозии и наранявания на роговицата се прилагат антибиотични или сулфонамидни капки и превръзка на окото за известно време.

При попадане на чужди тела в роговицата те се отстраняват след анестезия с помощта на специална копиевидна или жлебовидна игла или с магнит (при метални чужди тела).