Вторична глаукома

ян. 27, 2016

На латински: Glaucoma secundarium
На английски: Secondary glaucoma

Определение: Вторичната глаукома възниква като усложнение на друго очно заболяване или травма, при което се нарушава нормалната циркулация на камерната течност. Установява се ясна причина, която води до повишено вътреочно налягане. Заболяването протича коварно и незабележимо, като постепенно настъпва трайно и необратимо увреждане на зрителния нерв, атрофия на папилата, влошено зрение до пълна слепота.

Етиология: Причините за развитие на вторична глаукома са разнообразни:
• Възпаление
Травма на окото
• Прием на стероиди
• Напреднали форми на катаракта
• Хронични циркулаторни нарушения на ретината при
– диабетна ретинопатия
– тромбоза на v.centralis retinae
• Тумори (меланом).

Видове вторична глаукома:
Псевдоексфолиативна
• среща се по-често при възрастни хора (60 – 65 години), най-често в скандинавските и средиземноморските страни
• настъпва поради запушване на трабекуларния апарат и Шлемовия канал от псевдоексфолиативен материал и пигментни гранули.

Пигментна
• рядко срещана, обикновено във възрастта от 30 до 50 години
• по-често засегнати са мъжете и късогледите
• възниква вследствие запушване на трабекуларната мрежа и Шлемовия канал от пигментни гранули.

От лещен произход (факогенна)
• развива се поради запушване на трабекуларния апарат от белтъци, произхождащи от лещата
• най-често е следствие от презряла катаракта.

Травматична
• настъпва при механична травма или изгаряне, които причиняват деструкция на камерния ъгъл, луксация или сублуксация на лещата, разкъсване на лещената капсула, кръвоизлив в предна очна камера
• може да бъде откритоъгълна или закритоъгълна
• при вътреочен кръвоизлив е възможно да настъпи запушване на отводящите канали от еритроцити.

Възпалителна (увеална)
• при иридоциклити, увеити, кератоувеити, след претърпяна очна травма или операция
• предизвиква се от запушване на трабекуларната мрежа от възпалителни клетки, преципитати
• често води до неоваскуларизация и предни синехии (сраствания).

Неоваскуларна
• развива се поради блокиране на трабекуларния апарат от новообразувани капиляри и съединителна тъкан
• среща се при хронични циркулаторни нарушения на ретината.

Вторична глаукома при интрабулбарни тумори
• може да се развие във всяка възраст
• дължи се на запушване на трабекуларния апарат и отводящите колектори от туморни формации, разположени в предния очен сегмент или при напреднали новообразувания в задния очен сегмент.

Кортизонова глаукома
• боледуват генетично предразположени индивиди
• след продължително общо, локално или инхалаторно лечение с кортикостероиди
• преминава след преустановяване на лечението.

Клинична картина:
Субективни оплаквания:
• Заболяването обикновено настъпва коварно и незабелязано
• Може да се засегне само едното око, при някои форми (псевдоексфолиативна) след време се развива и при другото око
• При пигментната глаукома се наблюдават периодични пристъпи от повишено вътреочно налягане, придружени с болка, ирадиираща темпорално и към долната челюст
• Болка
• Зачервявяне на окото
Фотофобия
Блефароспазям
• Намалено зрение
• Виждане на цветни кръгове около светлинен източник.

Обективна симптоматика:
• Значително повишено вътреочно налягане – много над горната референтна стойност от 22mmHg
• Разширени кръвоносни съдове на конюнктивата
• Синехии

При гониоскопия се установяват специфични промени:

  • При псевдоексфолиативна глаукома – преднокамерният ъгъл е покрит от люспички на фибринно-грануларен протеин и диспергиран пигмент.
  • При пигментна глаукома – по ендотела на роговицата има отложени струпвания от пигменти гранули, при неколкократни епизоди на остри пристъпи се откриват зони на атрофия на ириса.
  • При факогенна глаукома – оток на роговицата, потъмнено съдържимо на предна очна камера, понякога отложения по ендотела на роговицата.

Диагноза: Поставя се въз основа на:
Анамнестичните данни
Обективното клинично изследване.

Диференциална диагноза:
Между различните видове вторична глаукома
Първична глаукома.

Лечение: Лечебните подходи включват:
• Антиглаукомни капки
• Лазерна трабекулопластика
• Периферна Nd:YAG лазерна иридектомия
• Филтриращи антиглаукомни операции
• Общи и локални противовъзпалителни средства
• При интрабулбарни тумори се прилага лъчелечение, оперативно локално отстраняване на тумора или енуклеация.