Асептична некроза

юли 8, 2013

На латински език: Necrosis aseptica, osteochondropathia.
На английски език: Aseptic necrosis, avascular necrosis, osteonecrosis.

Синоними: Аваскуларна некроза, остеохондропатия.

Определение: Асептичните некрози са група заболявания с една и съща етиология и патогенеза, но с различна локализация. Характеризират се с некроза на част от костната тъкан на дадена кост, вследствие нарушено кръвоснабдяване.
Най-често се засяга главата на бедрената кост. Други чести локализации са дисталната част на бедрената кост, проксималната част на раменната кост, костите на ходилото и др.

Асептична некроза на главата на бедрената кост
Настъпва некроза на костната тъкан в бедрената глава. Среща се по-често при мъже на възраст между 30 и 50 години. В 50-60 % от случаите заболяването е двустранно, като втората става обикновено се засяга няколко месеца по-късно след първата.

Етиология: Причината за възникването на заболяването не е напълно изяснена. По-важни са следнити причини:
1. Нарушено кръвоснабдяване на костта в резултат на:
– травми – фрактура на бедрената шийка, луксация на тазо-бедрената става;
– запушване на лумена на артериални съдове – при емболизъм, сърповидноклетъчна анемия, таласемия, болест на Гоше, кесонна болест;
– увреждане или притискане на интактни артерии – при васкулит, вазоспазъм;
2. Продължително лечение с кортикостероиди.
3. Злоупотреба с алкохол.
4. Тютюнопушене.
5. Други предполагаеми причини са – хиперкоагулация, йонизираща терапия, химиотерапия, хиперлипидемия, хиперурикемия, системен лупус еритематодес, хроничен панкреатит, бъбречна трансплантация.
Когато причината е неизвестна се говори за идиопатична асептична некроза.

Патогенеза: Етиологичните фактори нарушават кръвоснабдяването на костта и предизвикват исхемия. Тя е причина за появата на трофични промени и некроза на бедрената глава.

Патоанатомия: Наблюдават се 5 стадия в протичането на заболяването:
1. Стадий на исхемия и некроза.
2. Стадий на фрагментация.
3. Стадий на резорбция на костните фрагменти от околната здрава тъкан.
4. Стадий на реваскуларизация – възстановителен стадий.
5. Стадий на остатъчни явления – деформираща артроза.
Когато увреденият участък е малък може да настъпи пълна реваскуларизация и заместване от здрава кост. Процесът на възстановяване е неефективен, когато засегнатата зона е по-голяма. В тези случаи разрушаването на костта доминира над образуването на нова кост и се стига до колапс на бедрената глава. Настъпва коксартроза.

Клинична картина: Заболяването се развива бавно, незабележимо. Има слаби и непостоянни болки, които постепенно се усилват. Болките са в ингвиналната област или в горната част на бедрото, като могат да ирадиират към коляното. Появява се накуцване. В напреднал стадий движенията в тазобедрената става се ограничават.

Диагноза: Поставя се въз основа на:
1. Анамнезата за наличие на рискови фактори;
2. Физикалното изследване – наличие на болка, ограничени движения;
3. Лабораторни изследвания – за откриване на рискови фактори като сърповидноклетъчна анемия, хиперкоагулация, хиперурикемия;
4. Ангиография, флебография;
5. Рентгеново изследване – в начален стадий се получава склероза и незначително сплескване на бедрената глава. По-късно се наблюдава фрагментиране на ядрото, поява на дегенеративни кисти, скъсяване и разширяване на бедрената шийка.
6. Ядрено-магнитен резонанс – има значение за ранната диагноза.

Лечение: Лечението зависи от етиологията и стадия на заболяването. Целта е да се запази тазо-бедрената става и да не се заменя с изкуствена.

В начален стадий на заболяването се прилага:
– премахване на рисковите фактори – ограничаване приема на алкохол, намаляване дозата на кортикостероидите;
– продължително отбременяване на ставата – ходене с патерици;
– прием на нестероидни противовъзпалителни средства;
– сърцевинна декомпресия – отстранява се сърцевината на увредената кост и се редуцира налягането в костта.
– реваскуларизация – присаждане на кост, взета от фибулата заедно с хранещите съдове, които се пришиват;
– остеотомия.

В напреднал стадий се извършва:
– артропластика – поставяне на изкуствена става.