Начало / Заболявания и състояния / Пулмология / Пневмонии, причинени от хламидии

Пневмонии, причинени от хламидии

юли 8, 2013

На латински език: Psittacosis, Ornithosis.
На английски език: Chlamydial pneumonia, Psittacosis, Ornithosis.

Определение: Пневмониите, причинени от хламидии представляват небактериални пневмонии, които протичат с възпаление на белодробния интерстициум.

Етиология: Хламидиите са облигатни вътреклетъчни микроорганизми, родственици на бактериите. Притежават ДНК, РНК, клетъчна стена подобна на Грам-отрицателните бактерии. Имат ензими, специфични антигени и са чувствителни към някои антибиотици.

Три вида хламидии могат да предизвикат развитието на пневмония:
– Chlamidia Trachomatis – причинява  пневмония у новородени. Детето може да се инфектира при аспириране на секрети, съдържащи хламидии по време на раждането от майка, страдаща от хламидиен цервицит.
– Chlamidia Psittaci – причинява орнитозни (пситакозни) пневмонии. Заразяването става по въздушно-капков път чрез инхалация на изсъхнали секрети от птици. Източник на заразата са около 130 вида птици  – папагали, гълъби, канарчета, гъски, пуйки.

Първоначално заболяването е било наречено пситакоза поради факта, че се предава на човека чрез папагали (psittac – папагал). По-късно се установило, че заразата се предава от различни птици и заболяването било наречено орнитоза (orni – птица).

Орнитозата се среща по-често при работещи в птицеферми, при търговци на екзотични птици, ветеринарни лекари.
– Chlamidia Pneumoniae – причинява атипична пневмония. Счита се, че инфекцията се предава от човек на човек по въздушно-капков път. Най-често се среща между 7 и 40 годишна възраст.

Патогенеза: Хламидиите се размножават в епителните клетки и образуват в цитоплазмата вътреклетъчни включвания. По кръвен път се разсейват в целия организъм. В ретикуло-ендотелните клетки на черния дроб и слезката се размножава, след което по кръвен път достига до белите дробове и други органи. Инкубационният период е 7 до 14 дни.

Патоанатомия: В интерстициума на белите дробове се откриват инфилтрати от лимфоцити, моноцити.

Клинична картина: Хламидийната пневмония у новородените се наблюдава най-често в първите 3-4 месеца след раждането. Заболяването се проявява като грипоподобна респираторна инфекция. Наблюдават се суха кашлица, запушен нос, учестено дишане, липсва фебрилитет. При 50 % от новородените с хламидийна пневмония е налице и хламидиен конюнктивит.

Орнитозата започва с втрисане, висока температура до 40 °С, главоболие, болки по ставите и мускулите, суха кашлица, рядко има кръвохрак. При аускултация могат да се чуят сухи и дребни влажни хрипове в белодробните основи.
При орнитоза се засягат и други органи, напр. сърце, нервна система, кръвотворна система, бъбреци и др. Може да има белези на артрит, хепатит, хемолитична анемия и др.

Пневмониите, причинени от Chlamidia pneumoniae често протичат безсимптомно или с умерено изразени симптоми. Инкубационният период е 3-4 седмици. Заболяването може да започне с главоболие, фебрилитет, фарингит, ларингит. След 1 до 4 седмици се развива бронхит и пневмония. Налице е суха кашлица, която продължава дълго време.
При възрастни пациенти заболяването може да протече по-тежко, като при тях по-често възникват рецидиви.

Изследвания:
1. Лабораторни изследвания – броят на левкоцитите е нормален или леко понижен, СУЕ е увеличена.
2. Рентгеново изследване – откриват се инфилтративни засенчвания от интерстициален или лобуларен тип. Засягат се хилусните области и сегменти от долните белодробни лобове.

Усложнения: При пситакоза могат да се наблюдават миокардит, ендокардит, менингоенцефалит, хепатит, бъбречна недостатъчност. При пневмониите, причинени от Chlamidia pneumoniae може да възникне синуит, отит, артрит, миокардит, ендокардит.

Диагноза: Най-голямо значение за диагнозата имат серологичните изследвания – РСК и ELISA. Реакцията за свързване на комплемента (РСК) се приема за положителна при четирикратно нарастване титъра на антителата.
Изолирането на хламидиите от храчки, кръв, тъкани е трудно. Те са вътреклетъчни микроорганизми и могат да се изолират само в клетъчни култури и кокоши ембриони.

Диференциална диагноза: Прави се с микоплазмена пневмония, грипна пневмония, Ку-треска.

Лечение: При пситакозата средство на избор са тетрациклиновите антибиотици – Doxycyclin, Tetracycline, като лечебния курс продължава 14 дни. Може да се приложат и макролиди – Erythromycin.
При пневмонии, причинени от Chlamidia pneumoniae се прилагат тетрациклинови антибиотици – Doxycyclin, Tetracycline за 2-3 седмици. Ако симптомите все още персистират се провежда втори курс с различен клас антибиотици. Използват се макролиди – Erythromycin, Clarithomycin, Azithromycin. Може да се приложат и квинолони (Levofloxacin, Moxifloxacin), но те са по-слабо ефективни.
Въпреки приема на антибиотици възстановяването е бавно, понякога кашлицата персистира седмици наред.
При новородени с хламидийна пневмония се провежда лечение с еритромицин за 14 дни. При възникване на рецидив се провежда втори антибиотичен курс.

Прогноза: При млади пациенти с хламидийна пневмония прогнозата е добра, но при възрастни лечението е по-трудно.

Профилактика: За профилактика на хламидийната пневмония при новородени е необходимо диагностициране и лечение на хламидийния цервицит на майката преди раждането на детето.

За предпазване от пситакоза се препоръчва хората, които работят с птици да избягват контакт с техни секрети. Болните птици се лекуват с антибиотици.

Профилактиката на пневмонията, причинена от Chlamidia pneumoniae е трудна. Обикновено болните не се чувстват много болни и продължават да посещават училище или работа, като при кихане хламидиите попадат във въздуха. Не е известно за колко време болните остават заразоносители.