Оток на ларинкса

авг. 1, 2015

На латински: Oedema laryngis
На английски: Laryngeal edema

Определение: Отокът на ларинкса представлява животозастрашаващо патологично състояние, което се характеризира с оток на глотиса, супра – и субглотиса. Развива се вследствие на настъпили вазомоторни и едематозни процеси в лигавицата на ларинкса. Обичайно манифестира друго заболяване, протекло със засягане на гълтача, рядко е самостоятелна нозологична единица.

Отокът на ларинкса може да се развие много бързо, в рамките на няколко минути или да настъпи бавно постепенно. Възможно е да бъде ограничен, засягащ отделни части на ларинкса или дифузен.

Етиология: Причините за поява на оток на ларинкса могат да се групират по следния начин:
Инфекции
• Остър епиглотит
• Ларинготрахеобронхит
• Туберкулоза на ларинкса
• Сифилис на ларинкса
• Перитонзиларен абсцес
• Ретрофарингеален абсцес
• Ангина на Людовик.

Травми
• Оперативни интервенции на езика, пода на устната кухина
• Попадане на чуждо тяло в ларинкса
• Вследствие на ендоскопска процедура (особено при деца)
• Вследствие на интубация
• Термични или химични изгаряния
• Вдишване на дразнещи газове и пари

Неоплазми
• Рак на ларинкса
• Рак на фаринкса

Алергии
• Ангионевротичен едем
• Анафилаксия

Системни заболявания
• Нефрит
Микседем
• Сърдечни заболявания

Вследствие на лъчеление при рак на ларинкса или фаринкса.

Клинична картина: Отокът предизвиква редица сериозни оплаквания:

 • Чувство за чуждо тяло и дразнене в областта на ларинкса
 • Затруднено преглъщане
 • Инспираторен стридор. Стридор представляват сухи хрипове, които се чуват и в двете фази на дишането. Появяват се вследствие на стенотични процеси, засягащи ларинкса, трахеята и бронхите.
 • Стертор (груби влажни хрипове)
 • Затруднено дишане поради обструкция на въздушния поток. При задълбочаване се развива респираторен дистрес синдром.
 • Диспнея (задух) и опасност от внезапно спиране на дишането (апнея).

Диагноза: Поставя се лесно поради типичната клинична симптоматика.
Анамнестичните данни
Обективното клинично изследване
• Индиректна или директна ларингоскопия – откриват се едематозни лигавични промени, мукозата е хиперемирана или с белезникав цвят.

Въпреки че ларингеалният оток се диагностицира лесно, установяването на точната причина за неговото възникване в редица случаи е затруднена поради редица причини. Възможно е вследствие на значителния оток да е трудно откриването на туморна формация или попаднало чуждо тяло

Лечение: Отокът на ларинкса е тежко животозастрашаващо състояние. Поради опасността от бързо мълниеносно развитие и смърт от задушаване (асфиксия) неговото лечение се провежда задължително в болнична обстановка. Прилагат се следните групи медикаменти:

 • Кортикостероиди във високи дози (i.v.)
 • Антихистамини (i.m.)
 • Широкоспектърни антибиотици при инфекциозна етиология
 • При асфикция по спешност се прилагат:
  – Адреналин (1:1000) 0,3 – 0,5 мл i.m. , при необходимост се повтаря след 15 минути
  Трахеотомия или интубация.