Вроден дивертикул на пикочния мехур

Вроден дивертикул на пикочния мехур

Вроденият дивертикул на пикочния мехур представлява торбовидна структура в стената на пикочния мехур. Възниква в резултат на пролабиране на мехурната лигавица през отслабения мускул (детрузор) на пикочния мехур. Стената на дивертикула е тънка, състои се от лигавицата...