Къса пъпна връв – усложнения

Къса пъпна връв – усложнения

Къса пъпна връв е налице, когато дължината й е под 30 - 35 cm при плацента разположена на фундуса на матката, и когато плацентата е ниско разположена, а пъпната връв е по-къса от 20 cm. В тези случаи се говори за абсолютно къса пъпна връв. Пъпната връв може да бъде...