Видове дефекти на невралната тръба

Видове дефекти на невралната тръба

Какви видове дефекти на невралната тръба (дизрафии) има? В зависимост от наличието или липсата на епително покритие върху нервната структура, се различават две групи дефекти на невралната тръба: открити дефекти (не са покрити с кожа) – менингоцеле, менингомиелоцеле,...