Начало / Актуални теми / Хидроцефалия – видове

Хидроцефалия – видове

сеп. 9, 2020

видове хидроцефалия

Под понятието “хидроцефалия” се разбира увеличаване обема на мозъчните стомахчета, в резултат на набирането на гръбначномозъчна течност в тях. Мозъчните стомахчета, наричани още мозъчни вентрикули, представляват кухини, които са разположени в главния мозък. Те комуникират помежду си, както и с гръбначномозъчния канал. В мозъчните стомахчета се произвежда гръбначномозъчната или още наричана церебро-спинална течност (ликвор).

Когато настъпи нарушение в процесите на продукция, циркулация или резорбция, се получава увеличение на ликворния обем, повишаване на вътречерепното налягане и уголемяване на мозъчните стомахчета – възниква състоянието хидроцефалия (от латински “hydro” – вода и “-cephalus”- глава).

Важно е да се прави разлика между хидроцефалия и хидроцефален синдром. Хидроцефалията е вродено заболяване, свързано с малформации в нервната система, за разлика от хидроцефалния синдром, който може да бъде резултат на редица причини.

Какви видове хидроцефалия има?

Хидроцефалията се дели на външна и вътрешна, в зависимост от мястото, където се натрупва гръбначномозъчна течност. При първия вид тя се събира в мозъчните стомахчета, а при втория – в субарахноидното пространство, тоест под “паяжиновидната” обвивка на мозъка.

Комуницираща и оклузивна хидроцефалия

В зависимост от процеса, който е засегнат, различаваме комуницираща и оклузивна хидроцефалия. При комунициращата циркулацията на ликвора е запазена, но е нарушена неговата резорбция. Обратно, при оклузивната е нарушено преминаването на гръбначномозъчната течност между отделните стомахчета и гръбначномозъчния канал.

Оклузивната хидроцефалия се разделя на няколко форми, в зависимост от мястото на блокадата:

  • атрезия на foramen Monroe
  • стеноза на aeqveductus Sylvii
  • оклузия на foramen Monroe и Luschka.

Най-често в клиничната практика се среща стеноза на акведукта. Причини за този вид хидроцефалия могат да бъдат редица бактериални и вирусни инфекции в периода на новороденото, интоксикации, лъчения и липса или прекомерно количество витамин А.

Хидроцефалията може да се срещне, както при кърмачета, така и при по-големи деца, юноши, а и при възрастни. При кърмачетата костните шефове на черепа все още не са срастнали, което позволява нарастването обема на главата като компенсаторен механизъм за предпазване на мозъчните структури. При тях състоянието се проявява още в първите седмици след раждането. Размерите на черепа се увеличават, а лицето запазва големината си. Бебетата имат характерен вид – голяма глава и видими склери, тъй като очните ябълки са избутани напред. Изпъкват вените на челото и скалпа, а детето изостава в своето развитие.

При по-големите деца, както и при възрастните преобладава хидроцефалният синдром. Тъй като костните шефове на черепа са вече срастнали, не е възможно увеличаване размерите на главата. Поради тази причина, клиничната картина при тях се развива много по-бързо и с характерните симпоми на повишено вътречерепно налягане – болка, главоболие, гадене, повръщане, страбизъм и др. (вж.  Повишено вътречерепно налягане).

Нормотензивна хидроцефалия

За възрастните е характерна и нормотензивната хидроцефалия, при която налягането в мозъчните стомахчета не се повишава. И тук, обаче се увеличава размерът на вентрикулите, което води до притискането на околните структури и съдовете на мозъка. Настъпва нарушение в оросяването на мозъчната тъкан, а като резултат функционални разстройства. Затова при тази форма клиничната картина се владее от дементни прояви, нарушения в походката и промени във функцията на сфинктерите. Причини за нормотензивната хидроцефалия могат да бъдат редица травми, прекарани инфекции, оперативни интервенции и наличието на предхождащи кръвоизливи в мозъка.

Автор: д-р Александра Стефанова