Начало / Актуални теми / Панкреас – къде се намира?

Панкреас – къде се намира?

фев. 19, 2024

панкреас – къде се намира

Задстомашната жлеза (панкреас) се намира в горния отдел на коремната кухина зад стомаха и пред гръбначния стълб на нивото на първи и втори поясен прешлен. Има продълговата форма и дължина от 15 до 19 см. Панкреасът играе важна роля в храносмилането и в регулирането на нивата на кръвната захар, като произвежда храносмилателни ензими и инсулин.

Къде се намира панкреасът?

Панкреасът е разположен напречно върху задната коремна стена, като десният му край се намира значително по-ниско от левия.

Върху предната коремна стена задстомашната жлеза се проецира по средата между мечовидния израстък на гръдната кост и пъпа.

На задстомашната жлеза (панкреас) се различават три части:

Глава на панкреаса (caput pancreatis)

Главата на панкреаса представлява десният заоблен край на жлезата. Намира се на равнището на втори поясен прешлен, надясно от срединната линия.

Главата на панкреаса е обхваната от дванадесетопръстника (началната част на тънкото черво). Намира се в непосредствена близост до черния дроб и жлъчните пътища.

Предната й повърхност е покрита с перитонеум (серозна ципа). Тази повърхност се пресича напречно от залавното място на mesocolon transversum и се разделя на две части. Към горната част заляга пилора на стомаха, а към долната част залягат тънкочревни примки.

Със задната си повърхност главата на панкреаса заляга към десните бъбречни съдове (a. et v. renalis) и долната куха вена. Към задната повърхност на жлезата заляга и ductus choledochus.

От главата на панкреаса надолу и наляво се издава израстък – processus uncinatus. Отдолу между този израстък и началната част на тялото се загражда изрезка – incisura pancreatis, в която залягат горните мезентериални съдове – a. et v. mesenterica superior.

Тяло на панкреаса (corpus pancreatis)

Тялото на панкреаса се намира на равнището на първи поясен прешлен, наляво от срединната линия и малко нагоре. Има форма на тристенна призма. Различават се три повърхности – предна, задна и долна и три ръба – горен, долен и преден.

Задната повърхност на тялото на панкреаса заляга към: аортата, нервното сплетение (plexus celiacus), лявата бъбречна вена, лявата надбъбречна жлеза и горната част на левия бъбрек. По задната повърхност в близост до горния ръб на тялото преминават артерията и вената на слезката (a. et v. lienalis).

Преднат и долната повърхност на тялото на задстомашната жлеза са покрити с перитонеум. Предната повърхност е обърната към задната повърхност на стомаха, а долната повърхност влиза в контакт с примки на тънкото черво и с участък от напречното ободно черво (colon transversum).

Опашка на панкреаса (cauda pancreatis)

Опашката на панкреаса се намира на равнището на 12-ти гръден прешлен, наляво от срединната линия. Тя достига до лявото подребрие и се вмъква между двата перитонеални листа на стомашно-слезковата връзка – lig. gastrolienale. Опашката на панкреаса се допира до медиалната повърхност на слезката. Допира се и до ободното черво (colon) в областта на неговата лява извивка.

Прочетете за:
Панкреас – анатомия
Панкреас – функции