Начало / Анатомия / Орган на слуха и равновесието – ухо (auris) / Средно ухо – слухова тръба (Евстахиева тръба)

Средно ухо – слухова тръба (Евстахиева тръба)

дек. 26, 2013

Слуховата тръба (Евстахиева тръба) – tuba auditiva, tuba eustachii, свързва тъпанчевата кухина с носната част на гълтача (назофаринкса), а чрез него с околната атмосфера. Тя служи за изравняване на налягането между атмосферния въздух във фаринкса и този в тъпанчевата кухина.

Дължината на слуховата тръба е средно 3,5 cm. Тя има два отвора:

  • фарингеален – ostium pharyngeum tubae auditivae;
  • тъпанчев – ostium tympanicum tubae auditivae.

Евстахиевата тръба се състои от две части:

  • Костна част – заема около една трета от дължината на тръбата. Разполага се в полуканал – semicanalis tubae auditivae, намиращ се в слепоочната кост. Започва от горната част на предната стена на тъпанчевата кухина с тъпанчевият отвор. Луменът на канала постепенно се стеснява и завършва с isthmus tubae auditivae. Тази зона на преход на костната в хрущялната част е най-тясното място на тръбата. Има размери 2-3 mm височина и 1-1,5 mm ширина.
  • Хрущялна част – заема около две трети от дължината на тръбата. Започва от isthmus tubae auditivae и завършва с фарингеалното отвърстие по латералната стена на назофаринкса, на нивото на задния полюс на долната носна конха. Изгражда се от прегънат на две еластичен хрущял. Така формираният улей се затваря от фиброзна пластинка (lamina membranacea), изпъната между двата ръба на хрущяла. Краят на хрущяла изпъква под лигавицата на назофаринкса като torus tubarius, в центъра на който се намира фарингеалното отвърстие. Размерите му могат да варират: височина 3-10 mm и ширина 2-5 mm. Зад torus tubarius се намира плитко хлътване – ямка на Розенмюлер.

Мускули на Евстахиевата тръба:

  • m. tensor veli palatini – той се съкращава и изпъва мекото небце встрани, при което се разширява фарингеалния отвор на слуховата тръба.
  • m. levator veli palatini – той се съкращава и повдига мекото небце, при което фарингеалния отвор на слуховата тръба се стеснява.

Лигавицата на слуховата тръба се състои от цилиндричен ресничест епител, като по протежение на хрущялната част съдържа слузни жлези.