абразия

юли 2, 2013

Абразия – изстъргване (на матката, на тъкани и др.) с кюрета, кюртиране, кюртаж.

на латински език: abrasio.
на английски език: abrasion, scraping off, curettage, curettement.

абразия на матката, кюртаж – изстъргване (кюртиране) на ли­гавицата на матката.
на латински език: a. cavi uteri.
на английски език: uterine curettage.

зъбна абразия – изтриване на твърди зъбни тъкани.
на латински език: a. dentis.
на английски език: tooth abrasion.