дизартрия

юли 9, 2013

Дизартрия (затруднен говор) – нарушава се произнасянето на звуко­вете. Дължи се на огнищни увреди на централната или на периферната нервна система. Нарушена е инервацията на мускулите, участващи в артикулацията.

на латински език: dysarthria.
на английски език: dysarthria.