ексудация

юли 9, 2013

Ексудация – излизане на течност от кръвоносните и лимфните съдо­ве при възпаление.

на латински език: exudatio.
на английски език: exudation.