гастротомия

юли 9, 2013

Гастротомия – оперативно разрязване на стомаха.

на латински език: gastrotomia.
на английски език: gastrotomy.