хемолиза

юли 15, 2013

Хемолиза – разрушаване (лизиране) на еритроцитите, при което се освобождава хемоглобин.

на латински език: haemolysis.
на английски език: h(a)emolysis, h(a)ematolysis.