хипергия

юли 15, 2013

Хипергия – понижена реактивност на организма.

на латински език: hypergia.
на английски език: hypoergia.