хипертензия

юли 15, 2013

Хипертензия – повишено хидростатично налягане в съдове, кухини или в ку­хи органи, напр. артериална хипертензия (повишено кръвно налягане), интраабдоминална хипертензия и др.

на латински език: hypertensio.
на английски език: hypertension.