интертриго

юли 9, 2013

Интертриго – възпа­ление на кожата, причинено от триене на две допиращи се кожни по­върхности, напр. под гърдите у жени, между бедрата, в ингвиналните гънки и др.

на латински език: intertrigo.
на английски език: intertrigo, skin chafing.

Последни публикации