интима

юли 9, 2013

Интима – вътрешна обвивка (tunica intima) – най-вътрешният слой на стената на кръвоносните и лимф­ните съдове. Състои се от ендотелен слой, субендотелен слой (липсва в малките артерии) и еластична мембрана.

на латински език: intima.
на английски език: intima.