лакунарен

юли 10, 2013

Лакунарен – отна­сящ  се до лакуна, съдържащ лакуни.

на латински език: lacunaris.
на английски език: lacunar.