лалофобия

юли 10, 2013

Лалофобия – страх от говорене, особено у заекващи.

на латински език: lalophobia.
на английски език: lalophobia.