литотрипсия

юли 10, 2013

Литотрипсия – метод за раздробяване на конкременти в пикочоотделителния тракт чрез литотриптер.

на латински език: lithotripsia.
на английски език: lithotripsy, lithotrity.