макроглосия

юли 10, 2013

Макроглосия – уголемяване на езика, напр. при синдром на Даун, вроден хипотиреоидизъм, акромегалия и др.

на латински език: macroglossia.
на английски език: macroglossia.