некроза

юли 11, 2013

Некроза – локална смърт на тъкани в живия организъм, при което техните функции се прекратяват напълно. Различават се следните форми: коагулационна некроза (казеозна некроза, гангрена, декубитус, секвестър) и коликвационна некроза.

на латински език: necrosis.
на английски език: necrosis.