облитерация

юли 11, 2013

Облитерация – закриване, зарастване, запушване на канал, кръвоносен съд, кух орган.

на латински език: obliteratio.
на английски език: obliteration.