ортопнея

юли 11, 2013

Ортопнея – задух, който се появява в легнало положение и намалява или изчезва 3 до 5 минути, след като болният заеме седнало или изправено положение.

на латински език: orthopnoea.
на английски език: orthopn(o)ea.