пирексия

юли 11, 2013

Пирексия – повишена телесна температура, трескаво или фебрилно състояние.

на латински език: pyrexia.
на английски език: pyrexia, fever.