рецесус

юли 11, 2013

Рецесус – вдлъбнатина, ямка, джоб, улей, напр. субдиафрагмален, субхепатален, ретроцекален рецесус и др.

на латински език: recessus.
на английски език: recess, small hollow, niche.