церебелум

юли 16, 2013

Церебелум (малък мозък) – разполага се в задната част на черепната кухина, зад моста и продълговатия мозък.

на латински език: cerebellum.
на английски език: cerebellum.