Начало / Процедури / Спирометрия

Спирометрия

юли 17, 2014

Спирометрия представлява медицинско изследване, чрез което се измерва функционалният капацитет на белите дробове. Изследват се процесите на вдишване и издишване, както и количеството въздух, което преминава през дробовете по врeме на един нормален дихателен цикъл. Извършва се с помощта на уред, наречен спирометър.

Показания за спирометрия:

Спирометрията е широко разпространен метод, с чиято помощ се диагностицират редица заболявания и състояния:

 • Бронхиална астма
 • Бронхиолит
 • Белодробен емфизем
 • Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
 • Хроничен бронхит
 • Бронхиектазии
 • Пулмонарна фиброза
 • При периодична проверка на функционалното състояние на дробовете при провеждано лечение.

Противопоказания за спирометрия:

 • Нестабилна ангина
 • Наскоро преживян пневмоторакс
 • Скорошен инфаркт или инсулт
 • Наскоро претърпяна коремна операция.

Техника на извършване:

1. Предварителна подготовка:

 • Следвайте инструкциите на лекуващия лекар – указанията за прием или избягване приема на определени медикаменти. Ако в момента приемате кортикостероиди или бронходилататори – инхалаторни или в таблетна форма, е необходимо да предупредите лекаря, тъй като тези лекарства променят резултатите от теста.
 • Носете по-свободни дрехи, които да не затрудняват възможността за дълбоко вдишване/издишване
 • Избягвайте обилно нахранване преди теста.

2. Методика на провеждане:

 • Ще получите подробни инструкции от лекаря. Правилното извършване на теста е от изключително значение за получаването на точни резултати.
 • На носа се поставя специална щипка, която затваря ноздрите
 • Процедурата представлява регулирано и контролирано вдишване и издишване в тръба, свързана с отчитащ уред, наречен спирометър. Важно е устните да обхващат плътно тръбата, така че да не излиза въздух от нея.
 • Тестът се извършва трикратно. Ако има твърде големи вариации между резултатите, се повтаря още веднъж. Най-високата стойност измежду получените три близки резултата се приема за окончателна.
 • Цялото изследване отнема около 15 минути.
 • При необходимост ще приемете бронходилататорен медикамент, след 15 минути измерванията се повтарят. По този начин лекарят може да сравни данните и да определи ефективността на лекарството за подобряване на дишането.

С помощта на спирометрията се измерват количеството (обемът) и/или скоростта (потока) на въздуха, който се вдишва и издишва, т.е. отчитат се както статични, така и динамични стойности:

 • Витален капацитет (ВК) – максималният дихателен обем, който може да бъде вдишан, измерен при бавно вдишване след предхождащо максимално, бавно издишване.
 • Форсиран витален капацитет (ФВК) – най-голямото количество въздух при бързо издишване, измерено след бавно и дълбоко вдишване.
 • Форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО – 1) по Тифно – след бавно максимално дълбоко вдишване през първата секунда се осъществява максимално бързо издишване. Количеството издишан въздух представлява ФЕО – 1. Показателят на Тифно определя съотношението ФЕО – 1 / ВК, изразено в %.
  Нормалната стйност на относителния ФЕО – 1 е ≥ 75% от наличната стойност на ВК. У по-възрастни пациенти показателят на Тифно е ≥ 70%.

Резултати от спирометрията:

Интерпретирането на данните може да даде следните модели: нормална спирометрия, обструктивен тип, рестриктивен тип, смесен обструктивно/рестриктивен тип.

 • Нормална спирометрия – получените резултати зависят от възрастта и пола на пациента и се сравняват със специфични предварително изготвени таблици.
 • Обструктивен тип – среща се при заболявания, които водят до стеснение на въздухоносните пътища като астма и ХОББ. При тези състояния е понижено количеството на въздуха при бързо издишване. Понижени са стойностите на ФЕО – 1, съотношението ФЕО – 1 / ФВК е по-ниско от нормалното. Дихателните пътища са стеснени, но общият обем на белите дробове е нормален или съвсем слабо намален. Ето защо стойностите на ФВК са нормални или близки до нормалните за съответната възраст и пол.
 • Рестриктивен тип – при него ФВК е понижен спрямо нормалния. Това е резултат от заболявания като напр. фиброза, които повлияват белодробната тъкан и капацитета на дробовете да се разширяват и задържат въздуха. Някои анатомични деформации също могат да затруднят разширяването на дробовете и да предизвикат рестриктивни дихателни затруднения. ФЕО – 1 също е понижен, но това е резултат от намаления ФВК. Ето защо като цяло съотношението ФЕО -1 / ФВК е нормално.
 • Смесен тип спирометрия – при нея се касае за две състояния – например астма и друго белодробно заболяване. Някои състояния включват и двете компоненти. Например при кистичната фиброза – при нея се отделя обилно количество мукус, което причинява стесняване на дихателните пътища (обструктивна компонента), като същевременно е увредена и самата белодробна тъкан (рестриктивна компонента).

Усложнения:

• Спирометрията е безопасен тест
• Може да почувствате замайване или лек задух непосредствено след теста.

Автор: д-р Д. Илев