Начало Актуални теми Как се диагностицира ендокардит?

Как се диагностицира ендокардит?

диагностицира ендокардит
диагностицира ендокардит

Ендокардитът представлява възпаление на ендокарда, който покрива вътрешната повърхност на сърдечните камери и клапите. Причинители на заболяването могат да бъдат бактерии (стрептококи, страфилококи, протеус и други), гъби, рикетсии. Предразполагащи фактори за развитието му са: ревматизъм, вродените заболявания на сърцето, наркоманията, дегенеративните сърдечни болести. Ендокардитът се развива най-често върху предварително клапно увреждане.

За поставяне на диагнозата ендокардит се използват следните методи:

  • Анамнеза

Оплакванията, за които съобщават пациентите при лекаря могат да включват: повишена температура (от субфебрилитет до хиперпирексия), втрисане, умора, задух, нощни изпотявания, мускулни и ставни болки, гръдна болка при дишане, необяснима загуба на тегло, промени по кожата, кръв в урината.

  • Физикално изследване

Обективното изследване открива бледа или бледокафява кожа (тип кафе с мляко). Други кожни изяви са възлите на Osler (малки, подути участъци в областта на пръстите на ръцете и краката), лезиите на Janeway (малки еритемни лезии по дланите), поднокътни хеморагии – тъмно-червени вертикални линии в нокътното ложе на пръстите на краката или ръцете. Могат също така да се наблюдават овални хеморагии в ретината с блед център, наречени петна на Rot.

От сърдечния статус често се открива сърдечен шум поради наличие на порок със засягане предимно на аортна и митрална клапа и то по тип на инсуфициенция. Може да е налице тахикардия, белези на сърдечна недостатъчност.

При изследването също се установява и спленомегалия. Тя е един от водещите симптоми на ендокардита и заедно със субфебрилитета, анемията и съществуващия порок оформят т.нар. диагностична тетрада.

  • Кръвни изследвания

Основни за диагнозата са положителните хемокултури (хемокултура се нарича проба кръв, взета с цел откриване на жизнеспособни микроорганизми в кръвта на пациента). В помощ на диагнозата е и наличието на ускорено СУЕ, увеличен С-реактивен протеин (CRP), увеличен фибриноген, левкоцити и анемичен синдром.

С този метод с помощта на ултразвук се прави оценка на състоянието и работата на сърдечния мускул. С най-голямо диагностично значение при ендокардита е откриването на вегетации ехокардиографски. Според вида на инфекциозния причинител и активността на заболяването процесът може да ангажира както клапите на сърцето, така и поддържащите клапни структури и пристенния ендокард. Като последица могат да настъпят перфорации на клапни платна и руптура на хорди. Поради меката и рехава структура на вегетациите те могат лесно да емболизират в големия кръг на кръвообращението или белия дроб, което да доведе до редица усложнения.

Може да бъде извършена трансторакална или трансезофагеална ехокардиография.

  • Електрокардиограма (ЕКГ)

Няма специфична характеристика. Може да има неправилен сърдечен ритъм или честота.

  • Рентгенография на бял дроб и сърце

Помага на лекаря да оцени състоянието на сърцето и белите дробове. Може да визуализира промени като например уголемяване на сърцето или оток на белия дроб.

Формирани са няколко критерия за поставяне на диагнозата ендокардит. Те биват: големи и малки критерии. Към големите критерии са наличието на положителни хемокултури и установяването ехокардиографски на доказателства за ендокардно засягане. Малките критерии включват: наличие на предиспозиция (анатомични дефекти на сърцето или наркомания), температура над 38°C, съдови феномени (емболи в големи артерии, септичен пулмонален инфаркт, интракраниални хеморагии, конюнктивални хеморагии) и имунологични феномени.

Диагнозата се потвърждава при наличие на 2 големи или 1 голям и 3 малки критерия.

Автор: д-р Николета Кочанова

Прочетете за:
Инфекциозен ендокардит